Tin tức

  Gần 3.000 công nhân đình công đòi chủ tăng trợ cấp

Gần 3.000 công nhân đình công đòi chủ tăng trợ cấp

Sáng ngày 14/4, gần 3.000 công nhân của công ty TNHH IVORY Vietnam Thanh Hoa, đã đình công để đòi chủ sử dụng lao động tăng thêm tiền trợ cấp hàng tháng.Theo phản ánh của công nhân, với nguồn trợ cấp hàng tháng quá ít, trong khi giá cả thị trường các mặt hàng đều tăng cao. Nên nhiều ngày qua, gần 3.000 công nhân may của công ty TNHH IVORY Vietnam Thanh Hoa, đóng trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hâu Lộc đã đình công đòi chủ sử dụng lao động tăng tiền trợ cấp.

Các bộ tiêu chuẩn & quy tắc của Quốc tế

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14000

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành bao trùm những vấn đề lớn về môi trường như quản lý môi trường, đánh giá môi trường, đánh giá chu trình sản phẩm, ghi nhãn môi trường, hoạt động môi trường và các vấn đề khác. Tuy nhiên, để trở thành cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14000, cơ sở chỉ cần chứng tỏ hệ thống quản lý môi trường của mình là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001. Nói khác đi, cơ sở phải thiết lập bằng văn bản t hệ thống quản lý môi trường, thực hiện và duy trì nó ...

Các bộ tiêu chuẩn & quy tắc của Việt Nam

TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG - ÁP DỤNG TRONG NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm a, chính sách đổi mới và mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế của Đảng và Nhà nước đã mang lại những thành tựu to lớn trong sự phát triển kinh tế – xã hội nước ta, làm thay đổi căn bản hình ảnh Việt Nam trên trường ốc tế. Toàn cầu hoá kinh tế là một xu hướng khách an tạo nhiều cơ hội phát triển cho ốc gia, cho ngành công nghiệp, trong đó có ngành Da Giầy (phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, sử dụng hiệu ả mọi nguồn lực, trước hết là nguồn nhân lực, tạo nhiều công ăn việc làm, giải ...

Các trường hợp điển hình

Chiêu trốn thanh toán, xù thuế của doanh nghiệp

Theo quy định, khi hết hạn hợp đồng gia công, DN phải thực hiện thanh khoản hợp đồng với cơ quan Hải quan. Trên thực tế, ngay trong thời gian được ân hạn thuế đối với nguyên phụ liệu NK, một số DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã ngưng hoạt động, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng kí kinh doanh, không thanh khoản, “xù” hàng chục tỉ đồng tiền thuế.

GIỚI THIỆU

 

Đây là diễn đàn truyền tải các vấn đề về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Trang web này được cập nhật các thông tin từ trang

 

http://vietnamforumcsr.net/


csrlogo

Diễn đàn trách nhiệm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin và thảo luận nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hội nhập bền vững hơn vào khu vực và thế giới.

Logo CSOR NetworkSáng kiến này nhằm mục đích thiết lập một netwoork của xã hội dân sự Organisa-tions (CSOs) tại Việt Nam cam kết CSR trong sự thúc đẩy quyền của người lao động tại nơi làm việc, cải thiện hoạt động môi trường kinh doanh, theo dõi nghĩa vụ, tham gia tích cực của cộng đồng.