Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
QUẢN TRỊ BỞI NHÀ TÀI TRỢ
Center For Development And Integration Action Aid
CÁC TỔ CHỨC CỘNG TÁC
Vietnam Charmber Of Commerce and Industry
Vietnam Leather and Footwear Association Vietnam Textile Trading Online
International Labour Organization UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
GTZ ORGANIZATION Vietnam Cleaner Production Center
November 19 & 20, 2009 - Crowne Plaza Hotel - Manila, Philippines
Business Social Compliance Initiative
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
 Thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường: Trách nhiệm và chia sẻ của cộng đồng với Nhà nước
Tin đưa ngày: 12/04/2009
Trong thời gian gần đây, thông qua các cuộc hội thảo, các cơ quan thông tin đại chúng đã bắt đầu đưa tin về chương trình “Thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố ”. Thông tin này gây không ít thắc mắc cho người dân thành phố nói chung và các đơn vị kinh doanh, buôn bán nói riêng. Ngoài ra, một đối tượng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này chính là lực lượng thu gom rác dân lập, phần lớn họ hoang mang, lo lắng về quyền lợi của chính mình. Vậy, thu phí vệ sinh là gì, tại sao Nhà nước phải thu và thu phí vệ sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của ai ?… Để giải đáp những thắc mắc nói trên, Sở TN&MT cung cấp những thông tin đầy đủ về việc thu phí của thành phố trong năm 2009 như sau:

Nhà nước đã bao cấp một thời gian dài

Để đưa một lượng rác dù rất nhỏ của một hộ gia đình hay rất lớn của một nhà hàng, khách sạn, … đến khu vực xử lý đều phải qua một qui trình dịch vụ bao gồm 3 công đoạn: đầu tiên, rác thải tại các hộ dân hay cơ sở sản xuất, kinh doanh, … được thu gom để đưa đến các điểm hẹn hoặc trạm trung chuyển rác tại địa phương; kế đến các xe ép rác hoặc container sẽ vận chuyển rác lên các bãi chôn lấp và sau đó thành phố sẽ tiến hành xử lý khối lượng rác này.

Hơn 30 năm qua, người dân thành phố cũng như các đối tượng phát thải đều chỉ trả một khỏan chi phí để thực hiện công đoạn thứ nhất - thu gom tại nguồn. Mức phí chi trả hiện nay chỉ là thỏa thuận giữa bên chủ nguồn thải và bên thu gom và mức phí này cũng chưa tính toán đầy đủ. Tất cả các công đoạn còn lại, thành phố đang phải bao cấp toàn bộ. Mỗi năm thành phố chi khoản hơn 800 tỷ để bao cấp các công tác như quét dọn rác đường phố, thu gom, vận chuyển và xử lý thải.

Đã đến lúc người dân thực thi trách nhiệm và nghĩa vụ vì chính những hành vi của mình

Thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường không chỉ là vấn đề được thực hiện theo chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Tài chính mà còn mang một ý nghĩa quan trọng, đó là tạo tinh thần chia sẻ của các chủ nguồn thải với Nhà nước nhằm giảm gánh nặng trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, tiến đến xóa bỏ bao cấp trong công tác này.

Theo Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính Phủ và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính thì có hai loại phí phải thu:

Phí vệ sinh là khoản thu nhằm "bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn địa phương, như : Chi phí cho tổ chức hoạt động của đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy trình kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền quy định (chưa bao gồm chi phí xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn môi trường)..." và Phí bảo vệ môi trường là khoản thu để chi dùng cho các nội dung sau đây: Chi phí cho việc xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, hỗ trợ cho việc phân loại chất thải rắn, đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp, công trình xử lý chất thải rắn, sử dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn.

Nhà nước vẫn tiếp tục bao cấp một phần rất lớn cho người dân thành phố

Mức phí vệ sinh đối với hộ dân được xây dựng trên nguyên tắc "giữ nguyên hiện trạng" nhằm đảm bảo khả năng chi trả của người dân hiện nay và theo đúng qui định của Bộ Tài chính. Mức phí áp dụng đối với hộ dân không thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên, nếu thu đúng thu đủ thì mỗi hộ dân sẽ phải đóng hơn 56.000 đồng. Như vậy, mức phí mà hộ dân đóng theo qui định này chỉ là mức phí phục vụ công tác thu gom tại nguồn. Thành phố vẫn bù đắp một phần rất lớn (hơn 75%) cho hộ dân từ công đoạn vận chuyển đến xử lý.

Mức phí vệ sinh đối với các nguồn thải ngoài hộ dân được áp dụng theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính đồng thời có xem xét khả năng chi trả của các nguồn thải hiện nay để đưa ra mức phí thích hợp nhằm xóa dần bao cấp trong công tác quản lý chất thải rắn. Mức phí ngoài hộ dân thay đổi là vì các đối tượng này có trách nhiệm đóng góp để bù đắp một phần chi phí vận chuyển và xử lý rác thải cho Nhà nước. Tuy nhiên so với kinh phí thực tế và so với qui định của Bộ Tài chính thì Nhà nước vẫn còn bao cấp một khoản rất lớn cho các đối tượng này. Ví dụ theo Bộ Tài chính thì nhóm 1 sẽ phải đóng mức phí tối đa không quá 100.000 đồng/đơn vị/tháng, nhưng thành phố chỉ đề nghị mức phí 60.000 đồng đối với đối tượng này.

Không ảnh hưởng thu nhập của lực lượng rác dân lập

Trong khoản phí mà các hộ dân đóng góp thì Nhà nước chỉ giữ lại một phần rất nhỏ để phục vụ công tác thu phí, còn lại đều được thanh toán cho người thu gom rác. Như vậy so với Quyết định số 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/10/1998 về quản lý rác dân lập, thì phần chi phí phục vụ thu phí này chính là phần chi phí chi cho Phường phục vụ quản lý. Do đó có thể nói, mức thu nhập của lao động rác dân lập không bị ảnh hưởng.

Đã đến lúc Nhà nước và nhân dân cùng làm. Các nguồn thải phải có trách nhiệm đối với cộng đồng và tương lai. Đóng phí vệ sinh là vì mình và vì cộng đồng.

Theo monre.gov
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Tiền lương tối thiểu tăng lên mức 650.000đ/tháng kể từ ngày 1/5/2009 - (12/04/2009)
 • Toạ đàm “Tác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến lao động, việc làm – Những giải pháp, kinh nghiệm của Đức và Việt Nam” - (08/04/2009)
 • Hội thảo “Tác động của việc gia nhập tổ chức WTO đến thị trường lao động- Kết quả điều tra tại tỉnh Vĩnh Phúc” - (12/04/2009)
 • Giúp công nhân hiểu, hành xử đúng luật - (09/04/2009)
 • Tuổi hưu nữ: Bao nhiêu là vừa? - (11/04/2009)
 • Công nhân... làm báo - (12/04/2009)
 • Nhà máy xử lý rác “made in Vietnam” - (12/04/2009)
 • Xây dựng làng nghề đầu tiên dành cho người khuyết tật - (12/04/2009)
 • Mô hình chuẩn từ thực tiễn - (11/04/2009)
 • Quý I/2009: 46 vụ tranh chấp lao động và đình công - (12/04/2009)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org