Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc
Tin đưa ngày: 04/04/2008

Hỏi: Thời gian làm việc làm cơ sở tính trợ cấp thôi việc được tính như thế nào?

 

Trả lời: Theo quy định về pháp luật lao động, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi có quyết định tuyển dụng đến khi công chức có quyết định thôi việc của cơ quan có thẩm quyền.

 

Tổng thời gian làm việc bao gồm: Thời gian làm việc thực tế tại cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước; thời gian làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang mà chưa được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa được hưởng chế độ phục viên, chế độ xuất ngũ; thời gian được cơ quan, đơn vị ký hợp đồng lao động; thời gian được cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng; thời gian nghỉ theo chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng (như tổ chức kết hôn cho bản thân, cho con...); thời gian nghỉ việc để chữa bệnh có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên và thời gian này được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH); thời gian nghỉ sinh con; thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai; thời gian bị tạm đình chỉ công tác; thời gian chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án (trường hợp được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ) và trong thời gian này được cơ quan, đơn vị bố trí làm việc.

 

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc nêu trên là thời gian có đóng BHXH tại cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

 

Thời gian công chức làm việc thực tế tại cơ quan Nhà nước bao gồm cả thời gian công chức thực hiện chế độ công chức dự bị theo quy định của pháp luật.

 

Trường hợp viên chức được tuyển dụng mà trước đó thực hiện ký hợp đồng lao động có đóng BHXH tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước thì thời gian ký hợp đồng lao động được tính để hưởng trợ cấp thôi việc.

 
Tiền lương tối thiểu chung để xác định mức trợ cấp tính theo mỗi giai đoạn đóng BHXH, phù hợp với quy định chung của Nhà nước ở mỗi thời kỳ.

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Nghỉ bù hay chi trả tiền làm thêm giờ? - (04/02/2008)
 • Trả lương thời gian ngừng việc - (04/02/2008)
 • Văn bản hướng dẫn pháp luật lao động - (26/01/2008)
 • Trình tự, thủ tục khiếu nại về lao động - (05/01/2008)
 • Công văn của Bộ Nội vụ số 2939/BNV-TL về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ - (13/12/2007)
 • Thông tư 07/2005/TT-BNV ra ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức - (13/12/2007)
 • Tai nạn giao thông có được coi là tai nạn lao động? - (09/12/2007)
 • Lương tối thiểu trong doanh nghiệp có vốn ĐTNN - (29/11/2007)
 • Thông tư 03/2006/TT-BNV ngày 8/2/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ v/v xử lý kỷ luật cán bộ, công chức - (28/11/2007)
 • Nghị định số 35/2005/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức - (27/11/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org