Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Thời điểm hưởng chế độ hưu trí
Tin đưa ngày: 12/08/2008

Tính thời điểm hưởng chế độ hưu trí của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu như sau:

Căn cứ Bộ luật Lao động, người lao động (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức) được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Độ tuổi để người lao động hưởng chế độ hưu trí là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Theo các quy định tại Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn, việc xác định thời điểm ra quyết định hưu trí, tính hưởng chế độ hưu trí được thực hiện như sau:

- Trước 6 tháng, tính đến ngày người lao động đủ tuổi nghỉ hưu (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ), cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra thông báo bằng văn bản, thông báo cho người lao động biết thời điểm nghỉ hưu.

- Trước từ 2 đến 3 tháng, tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra quyết định nghỉ hưu. Thời điểm nghỉ hưu trong quyết định là thời điểm người lao động đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong thời gian này, cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị người thay thế để nhận bàn giao công việc và làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội.

- Thời điểm hưởng chế độ hưu trí (hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả) là thời điểm quyết định nghỉ hưu có hiệu lực thi hành.

Ví dụ: Ông A. sinh ngày 13-10-1948, đến ngày 13-10-2008 đủ tuổi nghỉ hưu (đủ 60 tuổi). Tháng 4-2008, cơ quan có thẩm quyền quản lý có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản để ông A. biết thời điểm nghỉ hưu. Tháng 7-2008, cơ quan quản lý ra quyết định để ông A. được nghỉ hưu từ ngày 1-11-2008. Căn cứ quyết định này, cơ quan có trách nhiệm làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội để đến ngày 1-11-2008, ông A. bắt đầu nghỉ hưu và hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả. Đồng thời, cũng trong thời gian này cơ quan quản lý có trách nhiệm chuẩn bị bố trí người lao động thay thế để ông A. bàn giao công việc, hoàn thành trước ngày 1-11-2008.

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Căn cứ tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc - (10/04/2008)
 • Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc - (04/04/2008)
 • Nghỉ bù hay chi trả tiền làm thêm giờ? - (04/02/2008)
 • Trả lương thời gian ngừng việc - (04/02/2008)
 • Văn bản hướng dẫn pháp luật lao động - (26/01/2008)
 • Trình tự, thủ tục khiếu nại về lao động - (05/01/2008)
 • Công văn của Bộ Nội vụ số 2939/BNV-TL về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ - (13/12/2007)
 • Thông tư 07/2005/TT-BNV ra ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức - (13/12/2007)
 • Tai nạn giao thông có được coi là tai nạn lao động? - (09/12/2007)
 • Lương tối thiểu trong doanh nghiệp có vốn ĐTNN - (29/11/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org