Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Những hình thức kỷ luật lao động?
Tin đưa ngày: 23/12/2008

Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Lao động, điều 2 Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ, người sử dụng lao động có thể áp dụng một trong những hình thức sau đây để xử lý kỷ luật người lao động:

- Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản: áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ.

- Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức: áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng bằng văn bản mà tái phạm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động.

- Hình thức sa thải, áp dụng trong những trường hợp:

+ Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;

+ Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

theo congdoanvn
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc duy trì kỷ luật lao động? - (23/12/2008)
 • Nghĩa vụ của người lao động trong việc thực hiện kỷ luật lao động? - (23/12/2008)
 • Điều kiện hưởng và mức trợ cấp thất nghiệp - (18/12/2008)
 • Quyền của Công đoàn được quy định trong Luật Lao động như thế nào? - (21/10/2008)
 • Nội quy lao động - (13/10/2008)
 • Thời điểm hưởng chế độ hưu trí - (12/08/2008)
 • Căn cứ tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc - (10/04/2008)
 • Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc - (04/04/2008)
 • Nghỉ bù hay chi trả tiền làm thêm giờ? - (04/02/2008)
 • Trả lương thời gian ngừng việc - (04/02/2008)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org