Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động
Tin đưa ngày: 22/07/2007

Một cá nhân được coi là người lao động phải có ít nhất bao nhiêu tuổi? Mức thu nhập tối thiểu theo thỏa thuận của người lao động là bao nhiêu? Những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp?

Trả lời:
1. Tại Điều 6, Điều 7 có nêu rõ như sau:

 • Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.
 • Người lao động được trả lương trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhà nước quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có đặc điểm riêng.
 • Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật Công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.
 • Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động.
 • Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật;

Điều 16 của Luật lao động còn nêu:

 • Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc hoặc đăng ký tại các tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc tuỳ theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình.
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh và áp dụng của Bộ Luật Lao động - (22/07/2007)
 • Hướng dẫn Đình công hợp pháp - (18/07/2007)
 • Câu hỏi về Quy định riêng cho lao động nữ - (12/01/2007)
 • Câu hỏi về Quy định về lao động vị thành niên - (09/01/2007)
 • Câu hỏi về Quản lý nhà nước về Lao động - Thanh tra - (09/01/2007)
 • Câu hỏi về Kỷ luật Lao động - (09/01/2007)
 • Câu hỏi về Quan hệ Lao động - (03/01/2007)
 • Các câu hỏi về Hợp đồng Lao động - (23/12/2006)
 • Các câu hỏi về An toàn và Vệ sinh Lao động - (23/12/2006)
 • Các câu hỏi về Bảo hiểm Xã hội - (23/12/2006)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org