Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Tin đưa ngày: 22/07/2007

Độ tuổi mà người lao động được phép làm chủ sử dụng lao động là bao nhiêu? Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sử dụng lao động như thế nào?

Trả lời:
Tại Điều 6 và Điều 8 của Luật Lao động có nêu như sau:

 • Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.
 • Người sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động.
 • Người sử dụng lao động có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thỏa ước lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác với công đoàn bàn bạc các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
 • Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và những thỏa thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và đối xử đúng đắn với người lao động.

Tại điều 16 Luật Lao động quy định quyền tuyển chọn lao động của Chủ sử dụng lao động như sau:

 • Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức dịch vụ việc làm để tuyển chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động - (22/07/2007)
 • Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh và áp dụng của Bộ Luật Lao động - (22/07/2007)
 • Hướng dẫn Đình công hợp pháp - (18/07/2007)
 • Câu hỏi về Quy định riêng cho lao động nữ - (12/01/2007)
 • Câu hỏi về Quy định về lao động vị thành niên - (09/01/2007)
 • Câu hỏi về Quản lý nhà nước về Lao động - Thanh tra - (09/01/2007)
 • Câu hỏi về Kỷ luật Lao động - (09/01/2007)
 • Câu hỏi về Quan hệ Lao động - (03/01/2007)
 • Các câu hỏi về Hợp đồng Lao động - (23/12/2006)
 • Các câu hỏi về An toàn và Vệ sinh Lao động - (23/12/2006)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org