Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Những quy định trong việc hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ
Tin đưa ngày: 23/07/2007

Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương của người lao động được quy định như thế nào ?

Trả lời:
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

- Tết dương lịch: 1 ngày

- Tết âm lịch: 4 ngày

- Ngày chiến thắng:1 ngày

- Ngày quốc tế lao động: 1 ngày

- Ngày quốc khánh: 1 ngày

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Từ năm 2007)

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo .

Tại điều 74 BLLĐ cũng quy định:

1- Người lao động có đủ 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc , độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi.

c) 16 ngày làm việc , đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc , độc hại, nguy hiểm ,người làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.


 

Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Quy định trả lương cho người lao động khi ngừng việc - (23/07/2007)
 • Mức đền bù khi người sử dụng lao động trả lương chậm - (22/07/2007)
 • Mức sửa đổi trong việc làm thêm giờ - (22/07/2007)
 • Quy định mới trong việc trả lương làm thêm giờ - (22/07/2007)
 • Quy đinh về xây dựng thang lương - (22/07/2007)
 • Những điều kiện đảm bảo khi tạm thời chuyển lao động sang công việc khác - (22/07/2007)
 • Các vấn đề liên quan đến giải quyết việc làm - (22/07/2007)
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động - (22/07/2007)
 • Quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động - (22/07/2007)
 • Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh và áp dụng của Bộ Luật Lao động - (22/07/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org