Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
 Quyền lợi của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng
Tin đưa ngày: 04/11/2007

1. Quyền lợi của người lao động sau khi xin nghỉ việc?
2. Quyền lợi của người lao động khi bị người sử dụng lao động cho thôi việc (người lao động không vi phạm kỷ luật)?

Theo dữ kiện của khách hàng chúng tôi hiểu rằng khách hàng muốn hỏi về quyền lợi của người lao động trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không vi phạm kỷ luật. Nhưng vì chúng tôi không được xem hợp đồng lao động do vậy chỉ xin tư vấn về nguyên tắc chung như sau:

- Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải tuân thủ điều 37 Bộ luật Lao động, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì các quyền lợi sẽ được giải quyết theo các quy định trong hợp đồng lao động. Về nguyên tắc, theo khoản 1 điều 42 Bộ luật Lao động quy định: Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Tuy nhiên, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo khoản 2 điều 41: Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc.
- Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không vi phạm kỷ luật. Vì khách hàng không nói rõ là chấm dứt hợp đồng lao động theo trường hợp quy định tại khoản 1 điều 17 Bộ luật Lao động hay bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điều 38 Bộ luật lao động. Như vậy có 2 trường hợp và quyền lợi của người lao động cũng được giải quyết khác nhau.

Trường hợp 1: thay đổi cơ cấu, công nghệ theo khoản 1 điều 17 Bộ luật lao động: Trong trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ một năm trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng lương.

Trường hợp 2: Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điều 38 Bộ luật lao động mà người lao động không vi phạm kỷ luật lao động. Nếu người sử dụng chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định tại điểu 38 Bộ luật lao động thì căn cứ khoản 1 điều 42 nêu trên, người lao động sẽ được trợ cấp thôi việc. Ngoài ra, theo khoản 4 điều 41 quy định: Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Trong trường hợp này, nếu người sử dụng lao động vi phạm thời gian báo trước nhưng việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là có cơ sở và đúng pháp luật thì người lao động ngoài tiền trợ cấp thôi việc còn được thanh toán khoản tiền tương ứng với tiền lươg của người lao động trong những ngày không báo trước.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động trong bất kỳ trường hợp nào, người sử dụng lao động ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và có trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động. Ngoài các quy định trong sổ lao động, người sử dụng lao động không được nhận xét thêm điều gì trở ngại cho người lao động tìm việc làm mới.

Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động được thanh toán theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp.

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Người lao động được nghỉ dưỡng sức không quá 10 ngày/năm - (04/11/2007)
 • Đối tượng và phạm vi áp dụng các quy định đối với lao động nữ ? - (02/11/2007)
 • Ký thẳng hợp đồng lao động với công ty ở nước ngoài - (15/10/2007)
 • Những ai được kéo dài thời gian công tác? - (12/10/2007)
 • Có nộp lại tiền trợ cấp thôi việc khi được tuyển dụng lại? - (12/10/2007)
 • Có được nghỉ việc để chăm sóc con ốm? - (06/10/2007)
 • Trong trường hợp người lao động không sử dụng hết phép năm - (05/10/2007)
 • Không giao HĐLĐ cho người lao động, xử lý thế nào? - (03/10/2007)
 • Khúc mắc quanh thời hạn báo trước chấm dứt HĐLĐ - (03/10/2007)
 • Ký loại HĐLĐ nào cho phù hợp? - (01/10/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org