Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
 Các Công ước về sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tham gia
Tin đưa ngày: 14/11/2007

Cho đến thời điểm 12/2006, Việt Nam đã tham gia các hiệp ước, công ước về Sở hữu trí tuệ sau:

Việt Nam đã là thành viên: Công ước Pari bảo hộ Sở hữu công nghiệp, Công ước Sockholm về thành lập WIPO, Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế về nhãn hiệu hàng hoá. Hiệp ước PCT về sáng chế. Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây mới (Công ước UPOV).

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tham gia: Hiệp ước Washington về SHTT đối với mạch tích hợp (Hiệp ước IPIC-1989) “Hiệp ước Luật NHHH” (Hiệp ước TLT); Hiệp ước BUDAPEST về công nhận quốc tế đối với nộp lưu các chủng vi sinh nhằm mục đích xét nghiệm sáng chế (Hiệp ước BUĐAPEST).

Về quyền tác giả, Việt Nam đã tham gia Công ước Bern (tác phẩm văn học và nghệ thuật). Công ước Rome (phát sóng), Công ước Gionevo (bản ghi âm), đến nay chưa tham gia UCC, Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT), Hiệp ước của WIPO về biểu diễn/ghi âm (WPPT).

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Một năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO: Các doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu mới sau hội nhập - (13/11/2007)
 • Đâu là sức mạnh của thương hiệu Việt? - (12/11/2007)
 • Tiếp cận hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO từ góc độ các nước đang phát triển - (11/11/2007)
 • Vào WTO: 3 năm tới Việt Nam sẽ phát triển đột phá - (08/11/2007)
 • Chuyển hướng xuất khẩu theo cam kết WTO - (07/11/2007)
 • Tăng giá: Hiệu ứng nghịch tức thời của gia nhập WTO - (07/11/2007)
 • WTO: Các thuật ngữ chung (tiếp theo) - (06/11/2007)
 • WTO: Các thuật ngữ chung - (06/11/2007)
 • UNCTAD: VN đứng thứ 6 thế giới về hấp dẫn đầu tư - (05/11/2007)
 • Thực thi các hiệp định liên quan đến dịch tễ và hàng rào thương mại: Doanh nghiệp chưa quan tâm, chính sách còn bất cập - (31/10/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org