Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
Pháp luật dành cho Người lao động  |  Môi trường trong và ngoài Doanh nghiệp  |  Sức khoẻ, Gia đình & các vấn đề xã hội
GỬI BÀI VIẾT
Hãy gửi cho chúng tôi các thắc mắc, quan điểm của bạn về các vấn đề liên quan đến Trách nhiệm xã hội.

Họ và tên: 
Email: 
Tiêu đề bài viết: 
Nội dung: 
Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội có thể biên tập lại bài viết của bạn mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng tải mọi bài viết gửi về.
QUẢN TRỊ BỞI NHÀ TÀI TRỢ
Center For Development And Integration Action Aid
DIỄN ĐÀN ĐỘC GIẢ
HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG CÚP LƯƠNG
Bài viết được Nguyễn Thu Thuỷ đưa lên ngày 20/11/2007 đã được xem 16051 lần

Trong Bộ luật lao động, Khoản 2, điều 60,Chương 6 về Tiền lương - có quy định: "Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động". Theo cách hiểu thông thường thì nhiều doanh nghiệp cho rằng cúp lương là cắt toàn bộ lương. Vì vậy việc cắt một phần lương trong tổng số lương của người lao động là không vi phạm quy định đó. Người lao động cũng hiểu "cúp lương" theo ý nghĩa đó nên không kiện Doanh nghiệp khi bị Chủ sử dụng lao động cắt một phần lương để phạt. Hiểu như vậy là đúng hay sai?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 60 Bộ luật lao động được công văn số 4346/ LĐTBXH ngày 15/12/2004 của Bộ lao động thương binh và xã hội giải thích như sau: Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương người lao động nghĩa là người sử dụng lao động không được trừ tiền lương, phạt tiền như là hình thức xử lý kỷ luật lao động.

Căn cứ vào giải thích này thì không nhất thiết pải cắt toàn bộ lương mà cắt một phần lương cũng là cúp lương. Do đó Doanh nghiệp cúp một phần lương để xử lý kỷ luật người lao động là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, cần căn cứ vào nội quy, quy chế trả lương, thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp để có hình thức kỷ luật hợp lý. Ví dụ các văn bản trên quy định trả lương theo giờ làm việc thực tế thì người lao động không được thanh toán tiền lương cho những ngày đi làm không đúng giờ giấc.

Nếu đã không thanh toán tiền lương cho những ngày đi muộn, về sớm không đảm bảo thời gian lao động thì người sử dụng lao động không được áp dụng hình thức kỷ luật khác với người lao động

Hinh thuc xu ly - Tran Va Ke - 13/09/2009 - tranvanke01@yahoo.com

Tôi đang làm viẹc tại một công ty nhà nước. trong quá trình công tác tôi bị mắc khuyết điểm. Công ty đã tổ chức họp xét kỹ luật tôi với hình thức Khiển trách bằng văn bản nhưng kèm theo thời hạn thi hành. Vậy cho tôi, hỏi việc kèm theo thời hạn thi hành kỹ luật có ảnh hưởng tới thời hạn nâng lương của tôi hay không.
Xin cảm on.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 10/11/2009

Khoản 1 Điều 88 Bộ luật lao động quy định: Người bị khiển trách sau ba tháng và người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác sau sáu tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

Do vậy, trong quyết định có ghi thời hạn thi hành là đúng pháp luật.

Đương nhiên trong thời hạn 3 tháng bạn không được xét nâng lương

bi cat tro cap chuc vu - HUYNH VAN NGHIA - 09/09/2009 - luckynghia5309@yahoo.com

Xin phép đựoc hỏi diễn đàn như sau:
Tôi làm việc tai cty có vốn 100% nước ngoài
Nhân viên tôi quản lý kiểm tra hàng bị sót qua công đoạn sau. Tôi đã bị kỉ luật như sau: Bị cắt trợ cấp chức vụ và chuyển từ cong việc quản lí qua làm công nhân lựa hàng. Xin hỏi diễn đàn cty tôi xử lý như vậy là đúng hay sai, hiện tại tôi đang thực thi quyết định của cty mặc dù đang chờ quyết đinh chính thức.
Rất mong nhận đựoc sự giúp đỡ tư vấn từ diễn đàn
Xin cảm ơn!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 09/11/2009

Theo hướng dẫn tại Nghị định 41/Cp cuủa Chính phủ về kỷ luật lao động. Hình thức điều chuyển công viẹc với mức lương thấp hơn được áp dụng khi trong thêi. Như bạn trình bày thì bạn chưa tái phạm nên công ty áp dụng hình thức kỷ luật này là không đúng

CẮT LƯƠNG - NGUYỄN THẾ ANH - 05/08/2009 - ANHCDNHD@gmail.com

Tôi làm đơn xin chuyển công tác nhưng cơ quan chưa đồng ý tôi đã tự nghỉ làm 10 ngày. Cơ quan không thông báo gì mà tự ý cắt lương của tôi. Vậy xin hỏi cơ quan cắt lương như vậy có đúng không?
Xin trân thành cảm ơn luật gia trả lời!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 23/09/2009

Bnạ vẫn đượchưởng lương cho đến khi có quyết định cho thôi việc, chuyển công tác hoặc các quyết định kỷ luật khác có liên quan đến lương của bạn.

Về nguyên tắc theo quy định của luật lao động thì người sử dụng lao động không đựoc áp dụng hình thức kỷ luật cúp lương người lao động.

Do vậy, cơ quan bạn cắt lương của bạn là không đúng pháp luật./.

các ca trưởng và cán bộ bì trừ 5%lương một tháng - tran thi Hoa - 18/06/2009 - hoa.tran@dragonjet.biz

Công ty tôi thời gian gần đây sản phẩm lỗi gửi sang khách hành tỉ lệ cao. Giám đốc nàh máy quyết định trừ 5% lương từ các ca trưởng và cán bộ nhân viên văn phòng , công nhân không bị trừ . Tôi muốn hỏi quyết định như thế của Giám đốc có sai với luật lao động Việt Nam không ?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 3/7/2009

Điều 60 Bộ luật lao động nghiêm cấm xử lý kỷ luật người lao động bằng hình thức cúp lương.

Do vậy, cơ quan bạn trừ lương của người lao động là không đúng pháp luật.

Hình thức Xử lý kỷ luật lao động hạ lương - Tạ Xuân Hiếu - 09/06/2009 - hieusum@gmail.com

Thưa luật sư,
Cty chúng tôi là cty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Có 1 nhân viên làm hàng hư hỏng nên người quản lý chuyển anh ta làm công việc khác và hạ mức lương, nhưng không có biên bản xác nhận hàng hư hỏng và không có biên bản xử lý kỷ luật. Như vậy sự việc này có đúng quy dịnh hay không ? Xin cảm ơn luật sư

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả Lời 13/07/2009

Trường hợp bạn hỏi, công ty bạn đã áp dụng hình thức kỷ luật chuyển sang làm công việc với mức lương thấp hơn. Tuy nhiên, việc kỷ luật này không đúng thủ tục mà pháp luật quy định.

Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động được quy định tại các Điều 86 và 87 Bộ luật Lao động và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 41/CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33/2003) và Thông tư số 19/2003 như sau:

a) Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động bao gồm:

- Bản tường trình của người lao động được nộp cho người sử dụng lao động tối đa 05 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày người sử dụng lao động yêu cầu .

- Các tài liệu có liên quan như:

+ Biên bản sự việc xảy ra.

+ Trường hợp đương sự vắng mặt văn bản thông báo ba lần (

+ Trường hợp nghỉ việc có lý do chính đáng: giấy tờ được coi là có lý do chính đáng;

b) Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động phải lập thành biên bản

c) Tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật lao động:

- Nhân sự gồm có:

+ Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền là người chủ trì.

+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị.

+ Đương sự (.

+ Người làm chứng (nếu có).

+ Người bào chữa cho đương sự (nếu có).

+ Những người khác do người sử dụng lao động quyết định (nếu có).

- Người chủ trì tuyên bố lý do và giới thiệu nhân sự.

- Nội dung phiên họp gồm có:

+ Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Trường hợp không có bản tường trình của người lao động thì người chủ trì trình bày biên bản xảy ra hoặc phát hiện sự việc (ghi rõ lý do không có bản tường trình).

+ Người chủ trì trình bày hồ sơ xử lý kỷ luật.

+ Người làm chứng trình bày (nếu có).

+ Người chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật được cụ thể hóa trong nội quy lao động.

+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị, đương sự, người bào chữa cho đương sự (nếu có) nhận xét về nội dung mà người chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động đúng hay sai theo quy định của pháp luật, nội quy lao động.

+ Kết luận của người chủ trì về hành vi vi phạm kỷ luật ứng với hình thức kỷ luật lao động.

+ Thông qua và ký biên bản.

+ Người sử dụng lao động ký quyết định kỷ luật lao động

hình thức kỷ luật lao động cúp lương - Nguyễn thanh An - 09/06/2009 - honey83_08@yahoo.com

Công ty e là công ty làm trong lĩnh vực tài chính, quy định ban đầu của công ty là khi đi làm việc thì trước khi vào làm và sau hết giờ làm thì nhân viên bấm thẻ. Nhưng hình thức này nói trên quy định là thế nhưng nhân viên hầu như chỉ bấm vào chứ không bấm khi về. Trước đó mỗi lần chấm công thì bên phòng nhân sự vẫn tính một cách bình thường mà không hề nhắc nhở nhân viên. Nhưng trong tháng này, thì TGD xem bảng chấm công thì không duyệt lương cho người nào mà ko bấm đầy đủ cả vào và ra. Có người thì trừ nguyên cả tháng, có người thì trừ gần hết lương vì khôgn bấm thẻ lúc ra về. Như vậy thì hình thức áp dụng như vậy của công ty e có đúng không? Nhờ anh (chị) tư vấn cho e giúp việc này nhé. Cảm ơn nhiều!

Ths Luật đinh Thế Hưngthaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 29/6/2009

Trong các hình thức kỷ luật quy định tại điều 84 Bộ luật lao động không có hình thức kỷ luật trừ lương của người lao động khi họ vi phạm kỷ luật trừ trường hợp người lao động gây thiệt hại về vật chất như trộm cắp, hư hỏng tài sản….

Mặt khác, khoản 2 điều 60 Bộ luật lao động quy đinh: Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động

Căn cứ vào các quy định này thì công ty bạn đã cúp lương của người lao động là trái pháp luật./.

thac mac van de cup luong - Pham Thi Thuy - 05/06/2009 - muadong_tinhyeu5@yahoo.com

Em làm việc cho công ty được 10ngày la em viết đơn xin nghỉ việc theo quy định của công ty em đối với người đang thử việc phải viết đơn báo trước 5ngày, nhưng khi em đưa đơn cho trưởng phòng nhân sự thì anh áy đã xé tờ đơn thôi việc của em và nói em không phải viết đơn và cứ nghỉ luôn, đến ngày hôm sau em nghỉ luôn và điện thoại cho trưởng phòng nhân sự của công ty em để hỏi vấn đề trả lương cho em nhưng anh ấy nói là phải hỏi lại giám đốc mới biết được. Như vậy em có được công ty trả lương đầy đủ của 10 ngày công bố đó không?

Ths Luật đinh Thế Hưngthaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 29/6/2009

Theo điều 32 Bộ luật lao động thì trong thời gian thử việc bạn thôi việc không phải báo trước.

Công ty vẫn phải trả lương cho bạn cho thời gian thử việc với mức it nhất bằng 70% lương chính thứ

hình thức kỷ luật lao động - đỗ thị ngát - 03/06/2009 - sunflower6182

Công ty chúng tôi là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Vừa qua có một công nhân ăn trộm 15 chiếc lót giầy. Giám đốc Tổng vụ ra quyết định đuổi việc và không trả lương, như vậy là đúng hay sai?
Trong trường hợp trên nên xử lý như thế nào cho đúng pháp luật?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 14/7/2009


Trường hợp này, người lao động đã vi phạm kỷ luật lao động. Do vậy, muốn kỷ luật người lao động người sử dụng lao động phải tuân theo các thủ tục luật định như sau:

Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động bao gồm:

- Bản tường trình của người lao động được nộp cho người sử dụng lao động tối đa 05 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày người sử dụng lao động yêu cầu .

- Các tài liệu có liên quan như:

+ Biên bản sự việc xảy ra.

+ Trường hợp đương sự vắng mặt văn bản thông báo ba lần (

+ Trường hợp nghỉ việc có lý do chính đáng: giấy tờ được coi là có lý do chính đáng;

b) Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động phải lập thành biên bản

c) Tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật lao động:

- Nhân sự gồm có:

+ Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền là người chủ trì.

+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị.

+ Đương sự (.

+ Người làm chứng (nếu có).

+ Người bào chữa cho đương sự (nếu có).

+ Những người khác do người sử dụng lao động quyết định (nếu có).

- Người chủ trì tuyên bố lý do và giới thiệu nhân sự.

- Nội dung phiên họp gồm có:

+ Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Trường hợp không có bản tường trình của người lao động thì người chủ trì trình bày biên bản xảy ra hoặc phát hiện sự việc (ghi rõ lý do không có bản tường trình).

+ Người chủ trì trình bày hồ sơ xử lý kỷ luật.

+ Người làm chứng trình bày (nếu có).

+ Người chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật được cụ thể hóa trong nội quy lao động.

+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị, đương sự, người bào chữa cho đương sự (nếu có) nhận xét về nội dung mà người chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động đúng hay sai theo quy định của pháp luật, nội quy lao động.

+ Kết luận của người chủ trì về hành vi vi phạm kỷ luật ứng với hình thức kỷ luật lao động.

+ Thông qua và ký biên bản.

+ Người sử dụng lao động ký quyết định kỷ luật lao động.

điều BLLĐ quy định không được áp dụng hình thức kỷ luật cúp lương người lao động. Do đó, Giám đốc công ty bạn không trả ương cho người lao động là trái pháp luật

Hính thức xử phạt lương - Nguyễn Đại Lộc - 28/05/2009 - simon_nguyen_87@yahoo.com

Công ty của em làm vế lãnh vực bán hàng thời trang cao cấp, lúc em nhận công việc bàn giao của công ty là trách nhiệm cửa hàng trưởng chịu trách nhiệm xem về doanh số, hàng hóa và nhân sự công ty, trong quá trình làm việc thì công ty không đưa ra hướng dẫn là bảo quản task của sản phẩm nên vì vậy khi nhận bàn giao từ cửa hàng trưởng cũ, em đã không kiểm kỹ, dẫn đến có 1 số sản phẩm mất task, do lúc đó trong qui định hiện thời công ty không xem việc đó quan trong, Nhưng đến đầu tháng 03, công ty đưa ra quy định nếu sản phẩm nào mất task thì xem là hàng nhái, không phải là hàng của công ty. Công ty yêu cầu em phải đền 100% giá trị của sản phẩm mất task, em có làm đơn đề xuất lên ban tổng giám đốc nhưng không thấy sự phản hồi. Em làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 29/04 nhưng cho tới ngày 29/05 em vẫn chưa nhận được lương của tháng 04, mặc dù em đã hoàn tất công việc bàn giao của mình, em có liên lạc đến công ty nhưng không có câu trả lời thỏa đáng. Vậy theo luật lao động thì em có thể nhờ sự can thiệp từ bộ phận nào ??? Và em sẽ giải quyết thế nào khi công ty không giải quyết cho em vấn đề này??? Em mong anh chị hướng dẫn dùm em để có thể nhận lại phần lương của mình ! Thanks!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 4/6/09

Bạn làm đơn yêu cầu công đoàn công ty can thiệp hoăc khởi kiện công ty ra toà án để bảo vệ quyền lợi của mình./.

NV vi phạm kỷ luật, - nhờ tư vấn để trừ lương hợp lý - Nguyễn Khánh Linh - 12/05/2009 - LinhNK@fpt.net

Trong Công ty có 1 trường hợp NV đã thiết kế không đúng hệ thống triển khai dịch vụ Viễn thông, gây thiệt hại lớn về vật chất. Nhưng vì có thời gian làm việc lâu năm nên tinh thần của BTGD là không áp mức kỷ luật sa thải mà muốn trừ lương của nhân viên dựa trên lương thực nhận hàng tháng (theo luật LĐ thì ko được trừ lương mà chỉ được xét kỷ luật trừ thưởng). Vậy nhờ anh tư vấn giúp các h giải quyết sự việc này.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 19/5/09

Theo quy định tại điều 60 Bộ luật Lao động và điều 9, nghị định 114 ngày 31-12-2002 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, việc khấu trừ lương của người lao động được áp dụng trong trường hợp

Bồi thường thiệt hại về vật chất do người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp.

Trước khi khấu trừ tiền lương của người lao động, người sử dụng lao động phải thảo luận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở; trường hợp khấu trừ thì cũng không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng.

Ky luat dinh chi cong tac 3 thang - tran the vu - 11/04/2009 - thevu1980@yahoo.com

Em xin hỏi là nếu nhân viên vi phạm tội nghiêm trọng thì cho tạm nghỉ 3 tháng không lương có vi phạm pháp luật không?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 5/5/09

Trong các hình thức kỷ luật áp dụng cho người lao động quy định tại điều 84 Bộ luật lao động không có hình thức kỷ luật nào như bạn nói.

Vì vậy, nếu bạn áp dụng hình thức kỷ luật này đối với người lao động là vi phạm pháp luật./.

thắc mắc về khấu trừ lương của người lao động - Bùi Thu Trang - 06/04/2009 - trangadm@yahoo.com

Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài. Có 1 nhân viên làm thêm công việc trong giờ làm, thuê nhân công và nhận tiền lương chênh lệch của công nhân. Giám đốc quyết định sa thải và phạt tiền 2.000.000đ. Tôi muốn hỏi phạt tiền như vậy đúng hay sai?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 13/4/09

Trong các hình thức kỷ luật áp dụng với người lao động quy định trong Bộ luật Lao động không có hình thức kỷ luật phạt tiền người lao động.

Do vậy, công ty bạn phạt tiền người lao động là trái pháp luật./.

So sánh Kỷ luật lao động của Bộ luật lao động - Nguyen Thi Bich Uyen - 02/04/2009 - uyenbichnguyen@yahoo.com

Tôi muốn biết nội dung của Kỷ luật lao động - Bộ luật lao động Việt Nam khác với các nước khác như thế nào? Ví dụ Singapore, Malaysia, Thái Lan.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 16/4/09

Rất tiếc chúng tôi không có thông tin về Bộ luật lao động của các quốc gia như bạn nói./.

Hình thức xử lý vi phạm kỷ luật cúp phụ cấp - Nguyen Quynh Loan - 09/02/2009 - memo_ql@yahoo.com

Công ty chúng tôi đã đi vào hoạt động được 3 năm, 100% vồn nước ngoài.

Sau thời gian hoạt động, tình hình ý thức nhân viên ngày càng đi xuống, việc xử lý chỉ ở mức độ khiển trách bằng văn bản không phát huy tác dụng.

Hiện tại chúng tôi đang xây dựng hình thức xử phạt vi phạm, giáng chức, khấu trừ từ tiền phụ cấp (VD: phụ cấp siêng năng, phụ cấp chức vụ, phụ câp chuyên môn) để đánh vào ý thức của nhân viên.

Việc khấu trừ này có sai với quy định của PL không? vì trong điều 60 chỉ quy định không được cúp lương của nhân viên(tôi hiểu lương trên hợp đồng)

Xin được trả lời sớm!

Tôi xin cảm ơn

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 5/3/09

Ngoài các hình thức kỷ luật đã ghi trong điều 84 của Bộ luật lao động thì công ty bạn không thể áp dụng các hình thức kỷ luật nào khác và không được cúp lương người lao động. Việc khấu trừ lương chỉ áp dụng với trường hợp làm hỏng hóc máy móc thiết bị, gây thiệt hại vật chất cho công ty, BHXH, thuế thu nhập…

xu ly ky luat nguoi lao dong - phi phi - 24/12/2008 - yyy940@yahoo.com.vn

Khi người lao động bị kỷ luật hình thức cảnh cáo. Đồng thời đưa đơn xin nghỉ việc thì giải quyết chế độ như thế nào cho đúng quy định?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 8/1/09

Nếu người lao động là cán bộ công chức thì theo quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức và nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 thì không được giải quyết thôi việc.

Hỏi hình thức kỷ luật lao động - hoangminhnghia - 03/11/2008 - hoangminhnghia7678&yahoo.com.vn

Ở cơ quan tôi có trường hợp bị kỷ luật lao động là chuyển công việc khác có mức lương thấp hơn. Cho tôi hỏi như vậy khi áp dụng hình thức kỷ luật lao động này hạ thấp mức lương có phải là hạ thấp bậc lương không? Hiện nay bậc lương của anh ấy là 2,65.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 18/11/08

Trường hợp mức lương thấp hơn được hiểu có thể mức lương thấp hơn ,có thể là công việc có bậc lương thấp hơn ./.

Xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm - Lê Đình Nhơn - 06/07/2008 - fireman@hcm.fpt.vn

Doanh nghiệp trước đây là thuộc Nhà nước, mới chuyển qua Cổ phần được 3 năm. Trong năm 2008, Công ty có quy định chấm ABC hàng tháng, trong đó quy định nếu nhân viên đạt loại A thì hưởng 100% lương, loại B thì 75% lương, loại C thì 50% lương. Nhưng Công ty lại không có chế độ thưởng ABC hàng tháng, mà căn cứ vào để xếp loại thi đua cuối năm.

Trong tháng vừa qua, tôi bị bệnh nên nghỉ không xin phép 4 ngày, kết quả là tôi đã bị trừ 4 ngày lương, xếp loại B, còn lãnh 75% lương. (Lương của tôi là 1.725.000 đ, còn lãnh là 1.086.000 đ)

Tôi nghĩ nếu trong năm tôi có 1 tháng bị loại B, thì đến cuối năm tôi sẽ không đạt được 1 danh hiệu thi đua nào cả (Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua), cho dù trong những tháng sau tôi làm việc xuất sắc.

Vậy xin cho tôi hỏi là Công ty áp dụng quy chế trả lương như vậy có đúng hay không ?

Trả lời:

Theo quy định của páp luật lương trả cho người lao động trên cơ sở thoả thuận trong hợp đồng lao động.

Điều 68 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động không được xử phạt bằng hình thức cúp lương người lao động.

Theo điều 9, nghị định 114 ngày 31-12-2002 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, việc khấu trừ lương của người lao động chỉ áp dụng vào các khoản như:

+ Đóng bảo hiểm xã hội.

+ Đóng bảo hiểm y tế.

+ Nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (nếu có).

+ Người sử dụng lao động khấu trừ dần những khoản đã tạm ứng cho người lao động.

+ Bồi thường thiệt hại về vật chất do người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp.

Do vậy, công ty bạn trừ lương của người lao động là không đúng pháp luật.

Nếu bạn vi phạm kỷ luật lao động thì công ty chỉ có quyền áp dụng một trongcác hình thức kỷ luật đối với bạn nhu khiển trách, kéo dài thời gian nâng lương, chuyển làm công việc khác có tu nhập thấp hơn, sa thải chứ không được trừ lương của bạn./.

về việc thanh toán lương - Nguyễn Nhật Linh - 27/05/2008 - ygo_pte@yahoo.com.vn

Công ty chúng tôi đang lập lên hệ thống thanh toán lương nhưng không biết có đúng với luật lao động hay không cho nên chúng tôi muốn xin một số ý kiến về việc trên:
- Từ tổ trưởng đến quản lý sản xuất chúng tôi sẽ lập danh sách mức lương tối thiểu của từng người rồi đưa cho từng người ký xác nhận. Nếu thường xuyên không hoàn thành công việc thì chúng tôi sẽ chỉ lấy mức lương tối thiểu nhân lên số số lượng ngày công. Chứ không lấy nguyên lương thoả thuận ban đầu.
Ví du: Lương thoản thuận ban đầu: 4,000,000 vnd/tháng và lương tối thiểu la 2,000,000 vnd. nếu không hoàn thanh công việc thí tôi lấy lương tối thiệu 2.000.000 x cho ngày công. Áp dụng trên có phạm vào luật thanh toán lương hay không?

Trả lời:

Theo qui định tại Điều 57 của Bộ Luật Lao động, Nghị định số 114/2002/NĐ- CP (31/12/2002) và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP (14/12/2005) của Chính phủ, các hệ số mức lương theo thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành được dùng làm căn cứ để xếp lương, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tính toán đơn giá tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động. Trên cơ sở hệ số lương theo thang lương, bảng lương và mức lương tối thiểu do Chính phủ qui định, các công ty xác định đơn giá tiền lương và trả lương cho người lao động, theo số lượng, chất lượng sản phẩm làm ra, đơn giá tiền lương và quy chế trả lương của công ty.

Như vậy, tiền lương của người lao động phải căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc và đơn giá tiền lương của công việc đó, không căn cứ vào các hệ số lương người lao động đang xếp theo thang, bảng lương của Nhà nước, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu chung do Nhà nước qui đinh (tại thời điểm hiện nay là 540.000 đ/tháng). Do vậy, công ty bạn ấn định tiền lương “cứng” là 2 triệu đồng tháng là cao hơn mức lương tối thiểu. Sau đó, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc là là đún quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi áp dụng cách tả lương này công ty bạn phải ghi rõ trong hợp đồng lao động với người lao động./.

Về việc thanh toán tiền lương - Nguyễn Nhật Linh - 27/05/2008 - ygo_pte@yahoo.com.vn

Hiện công ty mới thành lập doanh nghiệp cho nên chua hiểu nhiều vê luật lao động tiền lương cho nên chúng tôi cần một số thông tin để thanh toán đúng theo luật lao động:
- Công ty chúng tôi đã bước vào sản xuất nhưng các quản lý không làm được hàng và không đúng tiến độ như đã đưa ra và tình trạng trên luôn luôn như thế và không biết cách điều động công việc. Thì chúng tôi sẽ có biện pháp nào tốt nhất để xử phạt trên tiền lương mà không phạm vào luật lao động

Trả lời:

Căn cứ Điều 60 Bộ Luật lao động thì người sử dụng lao động không được áp dụng hình tức kỷ luật bằng viẹc cúp lương người lao động. Do đó, đối với những nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ công ty bạn chỉ có thể xử bằng các hình thức kỷ luật quy định trong luật lao động nhưu khiển trách,cảnh cáo, sa thải…

 
Các bài viết đã đưa
 • Áp dụng luật Bảo hiểm nào(mới hay cũ) - (19/11/2007)
 • hỏi đáp về chuyển sổ bảo hiểm - (19/11/2007)
 • Thắc mắc về chế độ thai sản - (07/11/2007)
 • Lương đóng BHXH - (31/10/2007)
 • chế độ cho người muốn xin nghỉ việc - (31/10/2007)
 • Công ty có quyền chuyển phép năm còn lại của nhân viên sang năm kế tiếp để sử dụng? - (29/10/2007)
 • Lương của văn thư có bằng Đại học - (23/10/2007)
 • Thông tư 18/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 - (20/10/2007)
 • Nghỉ hưu đi làm lại có được hưởng BHXH ngoài tiền lương? - (17/10/2007)
 • THẮC MẮC - (12/10/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org