Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
Pháp luật dành cho Người lao động  |  Môi trường trong và ngoài Doanh nghiệp  |  Sức khoẻ, Gia đình & các vấn đề xã hội
GỬI BÀI VIẾT
Hãy gửi cho chúng tôi các thắc mắc, quan điểm của bạn về các vấn đề liên quan đến Trách nhiệm xã hội.

Họ và tên: 
Email: 
Tiêu đề bài viết: 
Nội dung: 
Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội có thể biên tập lại bài viết của bạn mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng tải mọi bài viết gửi về.
QUẢN TRỊ BỞI NHÀ TÀI TRỢ
Center For Development And Integration Action Aid
DIỄN ĐÀN ĐỘC GIẢ
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
Bài viết được hồ phương nga đưa lên ngày 27/12/2007 đã được xem 30264 lần

Bố tôi còn 9 tháng nữa là đến tuổi về hưu. Bố tôi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 35 năm và chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nhưng do số phận không may mắn bố tôi đã qua đời. Tôi muốn hỏi: Bố tôi sẽ được hưởng chế độ gì không?

Trả lời:

Bố bạn mất trong khi đang đóng BHXH, do vậy,người mai táng được hưởng trợ cấp mai táng.Trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (Điều 63 Luật BHXH).

Ngoài ra theo quy định tại điều 64 Luật BHXH thì thân nhân của người chết được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:

 -Con chưa đủ 15 tuổi ; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đang đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng LĐ từ 81% trở lên.
- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên, chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng LĐ từ 81% trở lên
- Cha đẻ ,mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng; mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55tuổi trở lên đối với nữ.
- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng ,người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55tuổi trở lên đối với nữ và bị suy giảm khả năng LĐ từ 81% trở lên

Hỏi về chế độ trợ cấp 1 lần - Nguyễn Viết Thắng - 30/07/2009 - nvthang_na2003@yahoo.com

Ông Bà ngoại tôi có 6 người con trong đó cậu tôi là người con trai thứ 3 độc nhất.Hiện tại bà ngoại tôi đã 85 tuổi còn ông ngoại đã qua đời. Nay mẹ tôi (là con đầu) vì bệnh hiểm nghèo mới mất hưởng thọ 61 tuổi khi đã dc hưởng lương hưu 2,5 năm. Gia đình tôi muốn làm chế độ trợ cấp 1 lần cho mẹ tôi. Nhưng UBND xã không cho. Như vậy có đúng không.

Ths Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 8/9/2009

Theo quy địnht ịa khoản 2 điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội thì nếu mẹ bạn có những thân nhân gồm những người sau đây thì những người này được hưởng chế độ tuất hàng tháng:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Nếu mẹ bạn không có ai thuộc đối tượng như trên thì gia đình bạn sẽ đượcnhận chế độ tuất 01 lần.

Theo quy định tịa điều 121 Luật bảo hiểm xã hội thì giải quyết và chi trả chế độ tuất thuộc thẩm quyền của cơ quan Bảo hiểm xã hội chứ không phải UBND cấp xã.

chế độ tử tuất - Nguyễn Đặng Trung - 20/07/2009 - conchovang2000@yahoo.com

mẹ tôi đã nghỉ hưu tháng 12/2006, đến tháng 6/2009 mẹ tôi qua đời. Vậy chế độ tử tuất đối với mẹ tôi là như thế nào? nhà tôi có 2 anh em đều trên 18 tuổi, bố tôi mất năm 2004, ông bà ngoại, nội ở với các dì, chú. chúng tôi có thể được hưởng trợ cấp tuất 1 lần không? nếu được thì được hưởng bao nhiêu, tính theo công thức nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 25/08/2009

Về chế độ tử tuất của mẹ bạn được Luật BHXH quy địnhnhư sau:

- Chế độ mai táng phí ằng 10 tháng lưong tối thiểu chung.

- Về chế độ tuất:

. Nếu mẹ bạn có nhứng người sau đây thì họ được hưởng chế độ tuât shàng tháng:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

- Nếu thân nhân của mẹ bạn không có người thuộc đối tượng nhận trợ cấp hàng tháng nêu trên thì gia đình bạnđược nhận chế độ trợ cấp tuất 01 lần.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

xin các anh giúp em về chế độ tử tuất với - traidienbien01 - 03/07/2009 - tieugiavotinh2006@gmail.com

Chồng tôi công tác được 6 năm 6 tháng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội . Chồng tôi đã công tác ở 1 xã vùng cao đặc biệt khó khăn và con Gái tôi hiện giời cháu được 3 tuổi thì cháu có được hưởng trợ cấp theo từng tháng không và chế độ tửi tuất cua chồng tôi sẽ được chi trả như thế nào?

Ths Luật Thái Bình Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 06/08/2009

Khi chồng chị mất nếu mất do tai nạn lao động thì theo quy dịnh tại điều 47 Luật BHXh, thân nhân của chồng chị được hưởng các chế độ sau:

- Trợ cấp 01 lần bằng 36 tháng lương tối thiêủ chung (lương tối thiểu hiện tại bằng 650.000đông/tháng).

- Trợ cấp mai táng phí báng lương tối thiểu chung

- Thân nhân bao gồm những người được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Chế độ tử tuất - Ngô thị Hồng lê - 09/06/2009 - nthle@yahoo.com.vn

Con tôi sinh ngày 28/5/1991. Nếu tính tuổi thì đến ngày 28/5/2009 con tôi mới đủ 18 tuổi. Nhưng tháng 5/2009 con tôi không còn được nhận tiền tuất. tôi có thắc mắc hỏi thì được trả lời: theo quy định con tôi đã đủ 18 tuổi (tính tuổi theo tháng chứ không tính theo ngày) như vậy có đúng không?

Ths Luật đinh Thế Hưngthaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 29/6/2009

Theo quy định tại điều 64 Luật bảo hiểm xã hội thì con con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học thuộc đối tượng nhận chế độ tuất.

Do vậy, cơ quan BHXH trả lời ông (bà) như vậy là không đúng pháp luật./.

Chế độ tử tuất cho người tham gia BHXh - Phạm Hoàng Trường Khánh - 07/06/2009 - truongkhanh71ct@yahoo.com
chị họ tôi đi làm thuê ở sài gòn và có tham gia bhxh do cty cho vào đã 3 năm , nhưng không may chị bị tai nan giao thông chết , chị tôi là người chưa có gia đình , bên bhxh keu làm mẫu 09-hsb để lãnh tiền 01 lần , nhưng tôi không biết số tiền sẽ được nhân là bao nhiêu , và ngoài khoản đó ra cha mẹ chị họ tôi còn được hưởng gì nữa không ?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 15/6/09

Theo quy định tại điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội thì Mức trợ cấp tuất một lần như sau:

- Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng.

Chế độ tử tuất - Trần Thanh Thuỷ - 05/06/2009 - Quocnamht_2005@yahoo.com

Mẹ em nhận lương hưu kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2004. Mẹ mất ngày 25 tháng 5 năm 2009. như vậy mẹ đã nhận lương hưu được 5 năm 2 tháng.Bố em cũng đã mất. Hai con đã khôn lớn nên không có ai là thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Theo như Diều 67 luật BHXH về chế độ nhận trợ cấp tuất 1 lần thì em tính được mẹ em nhận 10 tháng lương tối thiểu chung cho trợ cấp mai táng phí và 18 tháng lương hưu hiện hưởng có đúng không? Xin Luật gia chỉ bảo dùm.Xin chân thành cảm ơn.

Ths Luật đinh Thế Hưngthaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 29/6/2009

Theo điều 67 Luật BHXH thì Thân nhân của mẹ bạn được nhận chế độ tuất một lần gồm 10 tháng lương tối thiểu tiền mai táng phí. .

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

Cách tính bạn lấy 48 tháng lương hưu – (60 tháng lương hưu đã hưởng x 0,5 tháng lương hưu) = 18 tháng lương hưu./.

Chế độ tử tuất - Phạm Thành Nhân - 15/05/2009 - nhannoithatnhaviet@yahoo.com

Bố tôi bệnh binh 1/3 và thương binh 2/4 với tỷ lệ mất sức lao động 81%, không Bố bị K phổi và qua đời ở tuổi 55, Mẹ tôi mới được 54 tuổi 10 tháng, Theo nghị định 54 của chính phủ ban hành ngày 26/05/2006 thì mẹ tôi có được hưởng chế độ tuất không?
Xin các luật gia cho tôi được biết, cũng các thủ tục liên quan để tôi làm cho mẹ tôi được hưởng chế độ của nhà nước hiện hành. Xin chân thành cảm ơn!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 25/5/09

Theo quy định tại điều 15 Nghị đinh 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 thì khi bố bạn mất mẹ bạn chưa đến 55 tuổi nên không thuộc đối tượng được hưởng chế độ tuất hàng tháng./.

hoi ve che do - Kieu van tien - 06/04/2009 - kieutien_8620052yahoo.com

Bố tôi là bệnh binh tỷ lệ thương tật là 45%. Do bệnh tật nên bố tôi qua đời. Vậy cho tôi hỏi khi bố tôi qua đời thì gia đình tôi được hưởng các chế độ gì của bố tôi. Và số tiền đó là bao nhiêu (ngoài được hưởng chế độ bệnh binh 45% bố tôi còn đang được hưởng chế độ chất độc hóa học) Mức trợ cấp của bố tôi cho mọi chế độ là 693000/1thang. Mong sớm nhận được câu trả lời từ chương trình. Xin cảm ơn.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 13/4/09

Theo điều 21 Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Pháp Lệnh người có công thì Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% như sau:

Khi bệnh binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân bệnh binh được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp mà bệnh binh được hưởng trước khi chết.

Theo điều 23 Nghị định 54 nói trên thì: Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp mà người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trước khi chết.

Chế độ tử tuất - Nguyễn Văn Tuấn - 03/04/2009 - nguyenvantuan1177@yahoo.com

Bố tôi tham gia hoạt động cách mạng được 11 năm 3 tháng thì phục viên suất ngũ về quê làm ruộng. Nhưng do số phận không may mắn bố tôi đã qua đời vào ngày 30/12/2003. Tôi muốn hỏi: Bố tôi có được hưởng chế độ (tử tuất, mai táng) gì không?
Mong nhận được hồi âm sớm. Xin chân thành cảm ơn!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 13/4/09

Nếu bố bạn nhập ngũ trước 30/4/1975 thì Trường hợp của bố bạn được giải quyết theo QĐ của Thủ tướng Chính phủ số 142/2008/QĐ - TTg ngày 27.10.2008 và Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng - Bộ LĐTBXH - Bộ Tài chính số 144/2008/TTLT - BQP - BLĐTBXH - BTC ngày 27.11.2008,như sau: : Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.000.000 đồng.

Che do tu tuat! - Nguyen Van Tre - 02/02/2009 - bamboo029@yahoo.com

Bố tôi làm nhân viên bưu điện tỉnh Vinh Phúc được 20 năm thì mất (mất năm 1985). Khi đó bố tôi có 4 người con, theo luật tử tuất, 3 anh em chúng tôi đi học và đã được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng. Khi đó mẹ tôi chưa đủ 55 tuổi nên không được hưởng. Khi mẹ tôi đủ 55 tuổi, lúc này chúng tôi cũng đã qua tuổi hưởng trợ cấp, mẹ tôi được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng, đc khoảng 7 năm nay rồi. Nhưng 4 tháng vừa rồi mẹ tôi không nhận được khoản tiền đó nữa.Me tôi có ra BHXH huyện hỏi và được trả lời là theo luật thì mẹ tôi không đc hưởng trợ cấp hàng tháng như vậy,hàng tháng mẹ tôi được hưởng như vậy là sai va họ bảo có khi họ phải thu hồi lại số tiền đã trợ cấp cho me tôi trong mấy năm qua. Vậy tôi mong luật sư trả lời hộ tôi 2 câu hỏi sau:
01) BHXH trả lời như vậy là đúng theo luật hiện hành chưa? Khi bô tôi mất, me tôi chưa đủ 55 tuổi nên khi đủ 55 tuổi thì k đc nhận uh?
02) Mức lương tối thiểu chung là 540 000 VND đúng k ah? Vay sao mẹ tôi chỉ nhận đc 218 000VND một tháng? (chưa đc 50% của mức lương tối thiểu chung?
Mong nhận được hồi âm sớm. Xin chân thành cảm ơn!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 11/2/09

Theo quy định tại điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì thời điểm nhận chế độ tuất hành tháng là thời điểm người lao động chết.

Tại thời điểm bố bạn mất, mẹ bạn không đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng tháng. Do vậy, BHXH trả lời như vậy là đúng.

Mức hưởng BHXH tử tuất hành tháng là 50% mức lương tối thiểu chung. Mức lương tối thiểu chung hiện nay là 540.000đồng./.

Mẹ tôi có được hưởng chế đội tử tuất hàng tháng không? - thái anh sơn - 06/01/2009 - thaianhson@gmail.com

Bố tôi tên là Thái Văn Điểm, sinh năm: 1943 là bệnh binh hạng 2/3 (tỉ lệ mất sức 65%), do lâm bệnh nặng mất vào ngày 14 tháng 7 năm 2004. Theo tôi được biết sau khi bố tôi mất thì khi mẹ tôi (Mẹ tôi sinh tháng 7/1952) hết tuổi lao động (55 tuổi, tức là đến tháng 7 năm 2007) thì mẹ tôi được hưởng chế độ tiền tuất hàng tháng theo quy định. Nhưng khi tôi đến làm thủ tục tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Linh và đến hỏi trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị thì được cán bộ ở đây trả lời: Tại thời điểm bố tôi mất mẹ tôi chưa đủ 55 tuổi nên mẹ tôi không được hưởng tiền tuất hàng tháng theo quy định, kể cả thời điểm hiện nay mẹ tôi đã đủ tuổi theo quy định cũng vẫn không được hưởng. Vậy xin hỏi trường hợp của mẹ tôi hiện nay có dược hưởng chế độ gì không?Nếu được thì phải làm thủ tục như thế nào?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 20/1/09

Khi bố ông mất thì mẹ ông chưa đủ tuổi để nhận trợ cấp hàng tháng.

Theo Khoản 2 - Điều 16 – Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ thì khi thương binh loại B chết, các chế độ ưu đãi khác được thực hiện như đối với thương binh có cùng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động qui định tại Nghi định này.

Trường hợp ông nêu, bố của ông là thương binh loại B tỷ lệ mất sức lao động do thương tật 65%, khi chết gia đình ông được nhận mai táng phí (nếu không tham gia bảo hiểm xã hội); thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp mà thương binh được hưởng trước khi chết.

Khi đã nhận trợ cấp một lần thì mẹ ông hiện tại đủ 55 tuổi cũng không được nhận trợ cấp hàng tháng nữa./.

hỏi thanh toán chế độ tử tuất hoặc thanh toán một lần - Nguyễn Thị Thu Hương - 29/12/2008 - huongnt@vihajico.com, thuhuongnt16@yahoo.com

Bố tôi là cán bộ cao cấp về hưu, có sổ và hưởng lương hưu được 10 năm. Do bệnh tật đã qua đời tháng 12 năm 2008.
cho tôi hỏi gia đình tôi định làm chế độ thanh toán trợ cấp1 lần cho Mẹ tôi có được k?? ( Mẹ tôi đã 75 tuổi mất sức lao động và bênh tật ). Nếu thanh toán theo hàng tháng thì được bao nhiêu tiền Lương hưu của Bố tôi khi còn sống là 5.980.000 đồng.
Và tiền mai táng gia đình tôi có được hưởng k?? nếu được hưởng là bao nhiêu?? hay tính chung cả vào tiền trợ cấp hàng tháng. Xin chân thành cảm ơn.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 8/1/09

Theo quy định tại điều 63, 64 của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì thân nhân của bố bạn được nhận chế độ tử tuất. Bao gồm:

- Mai tang phí bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Những người sau đây trong số thân nhân của bố bạn được nhận chế độ trợ cấp tuất hàng tháng:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Nếu không có những người nêu trên thì thân nhân được nhận chế độ trợ cấp một lầnChế độ tử tuất - Vòn Ngọc Mai - 17/12/2008 - vonngocmai@yahoo.com

Em gái tôi đóng BHXH tính đến 08/2006 được 1 năm 2 tháng, sau đó bệnh nghỉ ở nhà, đến tháng 7/2008 thì mất.
Trong trường hợp trên liệu em tôi có nhận được tiền trợ cấp tuất 1 lần không?
Chân thành cảm ơn

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 26/12/08

Theo quy định tại Điều 63, 66, 67 Luật Bảo hiểm xã hội thì em bạn được nhận tiền tuất một lần Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng

hỏi về chế độ tử tuất - Nguyễn Thanh Trà - 07/12/2008 - thanhtra78@gmail.com

Bác tôi đã đóng BHXH được 32 năm 4 tháng. Do bênh tật bác mất tháng thứ 2 sau khi nhận lương hưu. Gia đình bác có 5 người con, trong đó 2 người đủ 18 tuổi đang đi học xa nhà, 1 người đang là học sinh lơp 12, 2 người còn lại đều dưới 15 tuổi. Gia đình hiện còn ông bà đã trên 80 tuổi.
Trong trường hợp trên liệu bác tôi có được nhận tiền trợ cấp tử tuất 1 lần không?
Chân thành cảm ơn.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 17/12/08

Theo quy định tại điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội thì bác bạn thuộc đối tượng mà thân nhân được nhận chế độ tử tuất. Bao gồm:

- Mai tang phí bằng 10 tháng lương tối thiểu.

- Theo điều 64 Luật bảo hiểm xã hội do bác bạn mất khi đang hưởng chế độ hưu trí thì những người con chưa đủ 18 tuổi của bác bạn được nhận chế độ tuất hàng tháng (chế độ tuất 1 lần chỉ áp dụng đối với người chưa đủ 15 năm đóng BHXH)

- Đối với ông bà trên 80 tuổi nếu là người mà bác bạn trực tiếp nuôi dưỡng và hai ông bà không có thu nhập thường xuyên hoặc thu nhập thường xuyên dưới mức lương tối thiểu thì ông bà cũng được hưởng chế độ tuất hàng tháng./.

chế độ tử tuất - Dương Thành - 17/11/2008 - thanhduong_07@yahoo.com

Bố tôi công tác tại một công ty dầu khí ở Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1990, khi đang khai thác dầu tại dàn khoan trên biển thì bố tôi bị mất tích, không tìm thấy xác.
Vậy mẹ tôi có được chế độ gì không. Nếu có thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 24/11/08

Trường hợp này mẹ bạn cần làm đơn gửi Toà án tuyên bố ba bạn chết theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Sau khi có quyết định của toà án, mẹ bạn được hưởng chế độ tử tuất của bố bạn theo quy định.

 

chế độ tử tuất - nguyễn thễ hưng - 17/11/2008 - khienkhach@yahoo.com

Tôi muốn hỏi: bố tôi đã nghỉ hưu 6 năm rồi qua đời vậy người nhà có được nhận tiền trợ cấp 1 lần không?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 24/11/08

Theo quy định tại Điều 63, 64, 65 Luật Bảo hiểm xã hội bố bạn và thân nhân được nhận tiền mai tang phí và chế độ tử tuất.

Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

Điều 64: Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Điều 65. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

2. Trường hợp có một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết.

Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này;

2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này.

Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

Chế độ tử tuất - Nguyễn Thị Hồng Diệu - 17/11/2008 - dieunguyen@mylanchemicals.com

Công ty tôi vừa có nhân viên mất do tai nạn xe, nhân viên này đã tham gia đóng BHXH được 11 tháng và có con 16 tuổi còn đang đi học.
Tôi muốn hỏi: người nhân viên này sẽ được hưởng chế độ tử túât như thế nào? Và đứa con có nhận được tiền trợ cấp gì không?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 24/11/08

Theo quy định tại Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động công ty bạn được nhận trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

Ngoài ra, thân nhân của người chết được nhận chế độ tử tuất một lần với mức được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng.

Nhu vậy, nếu con của người này còn đang đi học thì được nhận chế độ tuất một lần theo quy định trên./.

Hỏi về chế độ tử tuất - Thanh Quang - 14/11/2008 - oldtimer2007@gmail.com

Bố tôi là giáo viên cấp III, năm 1990 vừa về hưu thì Bố tôi mất (60 tuổi), khi đó Mẹ tôi 49 tuổi không được hưởng Tử Tuất đành phải chờ 1 năm nữa là 50 tuổi đủ tuổi. nhưng sang năm 1991 thì luật sửa đổi nữ từ 55 tuổi trở lên mới được hưởng, và lại tiếp tục chờ đợi, (Hồi đó tôi còn nhỏ ko hiểu biết gì về các luật định ) và rồi vì ở quê ko nắm bắt được các thông tin về luật pháp cùng với cán bộ địa phương ko có giải đáp nhiệt tình nên cho tới giờ Mẹ tôi vẫn ko được hưởng bất cứ một chế độ nào mặc dù khi Bố tôi đương thời ông là một người cống hiến hết mình cho đất nước. (Đi làm có tiền chỉ để mua sách và làm việc công phục vụ nhân dân là chính), khi tôi lớn lên tôi thấy rất buồn vì chế độ ko có công bằng như vậy. Xin hỏi cho tới giờ thì Mẹ tôi có thể nhận được khoản trờ cấp nào không ?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 26/11/08

Trường hợp bạn hỏi bố bạn đang hưởng chế độ hưu thì mất nên mẹ bạn được hưởng chế độ tử tuất của bố bạn theo quy địng của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Bạn cần liên hệ với cơ quan BHXH để truy lĩnh các khoản tiền tuất của bố bạn./.

che do tu tuat - Pham Thi Thanh Hue - 05/11/2008 - phamhue1979@yahoo.com

Em chồng tôi mất tháng 6 năm 2005, lúc đó đang tham gia BHXH. Tôi muốn hỏi: Em tôi chưa thanh toán chế độ tử tuất. Như vậy, trường hợp của em tôi có được thanh toán chế độ không? Tính đến thời điểm này em tôi đã qua đời được hơn 3 năm.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 18/11/08

Nếu em bạn tham gia BHXH thì khi mất được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật.

Ông (bà) cần liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan, đơn vị mà em ông (bà) làm việc trước đây để làm thủ tục nhận chế độ tử tuất./.

Xin tra loi toi - Nguyễn Hải Ninh - 05/10/2008 - nguyenninhkhcnhy@yahoo.com

Bố tôi công tác và về nghỉ hưu. Năm 2002 bố tôi qua đời vì bệnh. Mẹ tôi lúc đó là 55 tuổi. Hiện tại bây giờ mẹ tôi vẫn được hưởng phần lương tuất của bố tôi hàng tháng. Ở xã tôi hiện giờ cán bộ cứ mập mờ. Vậy tôi muốn hỏi, mức lương của mẹ tôi bây giờ cụ thể là bao nhiêu tiền? Xin cảm ơn!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 17/10/08

Theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

Mức lương tối thiểu chung hiện nay là 540.000đồng

Làm lại chế độ trợ cấp cho người về hưu nhận trợ cấp 1 lần - Trịnh Minh - 15/09/2008 - minh121tt@gmail.com

Mẹ tôi năm nay 61 tuổi, đã từng là giảng viên của trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.Thời gian công tác cho đến ngày nghỉ hưu mới được 21 năm ( từ năm 1971 đến 1992). Hồi đó có chính sách về hưu và nhận trợ cấp 1 lần ( mẹ tôi được nhận 4 triệu). Từ khi nghỉ hưu mẹ tôi không làm thêm việc gì mà chỉ sống dựa vào khoản tiền lương giáo viên của bố tôi. Nay Bố tôi cũng đã về hưu, với khoàn tiền lương nhà giáo it ỏi cùng với việc giá cả leo thang nên điều kiện sống cũng gặp khó khăn. Gần đây tôi cũng được biết có một số trường hợp về hưu giống như mẹ tôi đã được làm lại chế độ lương hưu và được lĩnh lương hưu hàng tháng. Vậy trường hợp của mẹ tôi có được làm lại chế độ không? và mẹ tôi cần phải làm những thủ tục gì để có thể được nhận chế độ trợ cấp hàng tháng như những giáo viên về hưu khác.

Ths Luật Đinh Thế Hưngthaibinhhung2003@fpt.vn – trả lời ngày 30/9/08

Mẹ bạn đã nhận chế độ BHXH một lần nên không có quy định nào cho thấy có thể hưởng chế độ hưu trí.

Thủ tục và chế độ cho người tử tuất đương chức -Gấp.. - Nguyễn Hằng - 04/09/2008 - hangyeu97@gmail.com

Xinh kính chào !

Tôi có một người bạn năm nay 24 tuổi và có chồng mất tháng 8 năm 2008,(Người chồng này có tham gia bảo hiểm xã hội)
Người bạn của tôi hiện nay đang nuôi con 3 tháng tuổi (dưới 1 năm) vậy cho tôi hỏi :
1:Bạn tôi cần làm thủ tục , giấy tờ cần thiết như thế nào để được hưởng chế độ trợ cấp của bảo hiểm
2:Người vợ này được hưởng trở cấp như thế nào và trong bao lâu
3:Đứa bé 3 tháng tuổi sẽ được hộ trợ và trợ cấp thế nào ?

Trả lời:

Thủ tục nhận tiền tuất gồm:

- Công văn đề nghị của đơn vị sử dụng lao động ( 03 bản )
- Bản sao giấy chứng tử ( 03 bản )
- Bản sao giấy khai sinh của con dưới 15 tuổi (và dưới18 tuổi nếu còn đang đi học )
- Bản sao hộ khẩu của những người đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng ( 01 bản )
- Sổ Bảo hiểm xã hội
- Quyết định hưởng BHXH của Giám đốc BHXH thành phố ( do cơ quan BHXH lập )
· Lưu ý : Nếu là chế độ tuất hưởng 01 lần thì mỗi loại chỉ cần ( 02 bản )
( Không cần giấy khai sinh và hộ khẩu ).

Bạn không nêu rõ người chồng đã tham gia BHXH được bao nhiêu năm nên chúng tôi không trả lời cụ thể.

Theo quy định hiện hành thì thân nhân của người lao động chết được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội).

Nếu tham gia BHXH đủ 15 năm trở lên thì thân nhân được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Nếu tham gia BHXH chưa đủ 15 năm thì thân nhân đợc hưởng trợ cấp tuất 1 lần với mức: mỗi năm đóng BHXH được nhận 1,5 mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

hỏi chế độ tuất - nguyễn thị thu hải - 21/08/2008 - thuhainguyen12@yahoo.com.vn

Năm 2000 Bố tôi mới 53 tuổi và đã làm việc được 32 năm. Nhưng không may bệnh nặng qua đời lúc đó 2 em tôi còn nhỏ nên được hưởng trợ cấp tuất. Còn mẹ tôi khi đó còn thiếu một tuổi nên không được nhận. Tuy nhiên không ai hướng dẫn cho gia đình tôi là khi bị suy giảm 81% khả năng lao động cũng được hưởng chế độ trợ cấp tuất. (vào thời điểm đó mẹ tôi đã bị bệnh bướu cổ, tiền đình và khớp mãn tính không còn khả năng lao động nặng). Sau khi nhận được thông bao về việc thôi hưởng trợ cấp của em tôi tôi mới được biết đến chế độ này. Vậy mẹ tôi có được hưởng không và phải có thủ tục như thế nào?

Ths Luật Đinh Thế Hưng
-Trả lời ngày 28/8/2008- thaibinhhung2003@fpt.vn

Theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 36 Nghị định 152/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội thì nếu mẹ bạn chưa đủ 55 tuổi nhưng suy giảm sức khoẻ từ 81% trở lên và không có thu nhập hoặc thu nhập hang tháng dưới mức lương tối thiểu chung thì được nhận tiền tuất hàng tháng.

Thủ tục như sau:

Công văn của đơn vị sử dụng lao động (3 bản); Bản khai quá trình tham gia BHXH (3 bản); Giấy chứng tử (3 bản); Đơn hưởng trợ cấp của thân nhân người chết.

Các giấy tờ này bạn đem nộp cho cơ quan BHXH quận, huyện nơi cha bạn tham gia BHXH để nhận chế độ./.

che do tu tuat - hoang thi thuyvan - 01/08/2008 - thuyvan275@yahoo.com

Bà tôi mất vì bệnh ung thư, mẹ tôi 58 tuổi, đã về hưu non, ở nhà. Bảo hiểm xã hội nói mẹ tôi không được hưởng chế độ tiền tuất 1 lần nếu không có hợp đồng lao động. Chỉ được nhận tiền lương hưu của bà tôi. Vậy xin cho tôi biết có phải như vậy không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này;

2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này.

Do đó, cơ quan BHXH trả lời bạn như vậy là không đúng quy định của pháp luật

hỏi về chế độ tử tuất - nguyễn thị quyên - 24/06/2008 - qnngoc2006@yahoo.com.vn

bác tôi có 2 vợ, vợ cả đã chết, vợ 2 có 1 con nhỏ 3 tuổi.
bác tôi đóng BHXH, hưởng hưu chờ, bác tôi đã chết và chết độ tử tuất gồm : bố đẻ, vợ, con, và mẹ vợ 2.
vậy xin hỏi mẹ vợ cả có thuộc đối tượng hưởng không ?

Trả lời:

Căn cứ Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 thì thân nhân của người lao động chết được hưởng chế độ tử tuất :

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Thân nhân quy nói trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Luật không quy định cụ thể mẹ vợ cả hay mẹ vợ hai mà chỉ nói mẹ vợ. Do mẹ vợ cả cũng thuộc đối tượng được hưởng chế độ tử tuất theo quy định trên.

Trợ cấp tuất - Hồ Sĩ Thọ - 23/06/2008 - hositho@yahoo.com

Cho tôi hỏi: Nhà có hai mẹ con, không có bố, mẹ nghỉ hưu năm 2004, đang hưởng lương hưu 900.000dd/tháng, chết năm 2008, con trai 17 tuổi rưỡi. Vậy con trai có được hưởng chế độ trợ cấp tuất 1 lần không? Tôi xin cảm ơn

Trả lời:

Con trai chưa đủ 18 tuổi do đó nếu người này còn đang đi học thì họ được hưởng chế độ tuất hàng tháng theo quy định tại Điều 64 Luật BHXH. Nếu bạn hưởng chế độ tuất hàng tháng thì sẽ không được hưởng chế độ tuất 1 lần.

Nếu không đi học thì theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội họ được hưởng trợ cấp tuất 1 lần

Cách khai hồ sơ làm chế độ tử tuất - Phạm Việt Hùng - 09/06/2008 - Pvhung@vietinbank.vn

Mẹ tôi đã đóng bảo hiểm 28 năm, do bị bệnh hiểm nghèo đã mất, tôi là con trai có thể đứng ra khai vào hồ sơ làm chế độ Tử tuất không hay phải bố tôi đứng ra khai.

Trả lời:

Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất của thân nhân người chết.Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử.

Thân nhân theo Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội là con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Trường hợp của bạn người ký đơn xin giải quyết chế độ cho mẹ bạn có thể là tất cả các thân nhân hoặc các thân nhân uỷ quyền cho một người đứng ra làm thủ tục này./.

Xin hoi ve che do tu tuat - Ngo anh tuan - 08/04/2008 - niemtin1311@yahoo.com

Xin quý cơ quan trả lời giúp câu hỏi này. Cha tôi nghỉ hưu từ tháng 2/2008. 3/2008 cha tôi đã qua đời, trước khi mất cha tôi hưởng lương 1.106.000VND. Xin quý cơ quan BHXH cho tôi biết là cha tôi trợ cấp bao gồm những khoảng nào, tổng được nhận trợ cấp là bao nhiêu? có được trợ cấp tuất một lần không? trợ cấp mai táng không? có được áp dụng khoản 2 điều 39 nghị định 152/2007 ND-CP không? Xin quý cơ quan trả lời giúp tôi. Tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào (Ngô Anh Tuấn, niemtin1311@yahoo.com)

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 152/2006?NĐ- CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 thì cha bạn và gia đình bạn được hưởng các khoản tiền sau:

- Trợ cấp mai tang bằng 10 tháng lương tối thiểu.

- Thân nhân của cha bạn quy định tại Điều 64 Luật BHXH được trợ cấp hàng tháng với mức 50% mức lương tối thiểu chung. Trong trường hợp than nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp này là 70% mức lương tối thiểu chung.

Căn cứ Điều 66 Luật BHXh thì cha bạn mất khi đang nghỉ hưu nên than nhân được trợ cấp hang tháng mà không được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Khoản 2 Điều 39 Nghị định 152 quy định cho những trường hợp hưởng trợ cấp một lần./.

Hỏi chế độ tuất - Nguyễn Văn Thành - 11/03/2008 - Thanhfnguyenvanthanhngan@yahoo.com

Bố tôi là trung tá quân đội nghỉ hưu đã lâu, ngày 01/12/2007 bố tôi qua đời do mắc bệnh ung thư. Khi bố tôi qua đời, mẹ tôi 71 tuổi được nhận một tháng lương của bố tôi, tiền 10 năm công tác xã hội sau khi nghỉ hưu, tiền mai táng phí.
Tôi muốn hỏi như thế đã đúng chế độ chưa, vì có người nói mẹ tôi đáng phải được nhận 03 tháng lương sau đó được nhận trợ cấp hàng tháng (Mẹ tôi làm nông nghiệp nay đã già yếu). Xin cảm ơn trước toà soạn

Trả lời:

Bố bạn qua đời khi đang nghỉ hưu th theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật BHXH và Hướng dẫn tại Nghị định 152 /2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Căn cứ Điều 64 Luật BHXH thì mẹ bạn được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng = 50% mức lương tối thiểu chung, trường hợp không có người nuôi dưỡng thì mẹ bạn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. Thừo điểm nhận trợ cấp hàng tháng kể từ tháng liền kề sau tháng bố bạn qua đời.

Căn cứ những quy định trên thì cơ quan bảo hiểm đã giải quyết trường hợp của bố bạn đúng quy định của pháp luật.

 
Các bài viết đã đưa
 • Tại sao bài viết chưa có hồi âm - (26/12/2007)
 • Hỏi về tai nạn lao động trên đường đi công tác - (19/12/2007)
 • Chế độ nghỉ việc - (12/12/2007)
 • Vi phạm thời hạn không báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động - (09/12/2007)
 • Hỏi về các hình thức kỷ luật - (26/11/2007)
 • Cung cấp thông tư - (24/11/2007)
 • Hỏi về chế độ bù lương - (21/11/2007)
 • Chế độ nghỉ dưỡng được BHXH chi trả thế nào? - (21/11/2007)
 • Hình thức Xử lý kỷ luật lao động cúp lương - (20/11/2007)
 • Áp dụng luật Bảo hiểm nào(mới hay cũ) - (19/11/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org