Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
Pháp luật dành cho Người lao động  |  Môi trường trong và ngoài Doanh nghiệp  |  Sức khoẻ, Gia đình & các vấn đề xã hội
GỬI BÀI VIẾT
Hãy gửi cho chúng tôi các thắc mắc, quan điểm của bạn về các vấn đề liên quan đến Trách nhiệm xã hội.

Họ và tên: 
Email: 
Tiêu đề bài viết: 
Nội dung: 
Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội có thể biên tập lại bài viết của bạn mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng tải mọi bài viết gửi về.
QUẢN TRỊ BỞI NHÀ TÀI TRỢ
Center For Development And Integration Action Aid
DIỄN ĐÀN ĐỘC GIẢ
HỎI VỀ VIỆC NỘP BHXH(CẦN TRẢ LỜI GẤP)
Bài viết được Buihuong đưa lên ngày 18/04/2008 đã được xem 14460 lần

Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp được cấp trên cấp dự toán .Tháng 1,2 năm 2008 do dự toán cấp muộn, nên đơn vị tôi nộp BHXH muộn, BHXH chưa gửi thông báo về việc yêu cầu đơn vị tôi nộp số tiền BHXH. Nhưng đến đầu tháng 3 đơn vị tôi sang làm việc với cơ quan BH để nộp số tiền BH chưa nộp thì cơ quan BH yêu cầu ngoài số tiền BH phải nộp đơn vị tôi còn phải nộp tiền lãi do nộp muộn của tháng 1 mà chúng tôi chưa hề được cơ quan BH gửi thông báo yêu cầu. Vây, cơ quan Bảo hiểm làm vậy là đúng hay sai

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 và Điều 13 Nghị định 135/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì cơ quan BHXh yêu cầu cơ quan bạn phải nộp tiền lãi do nộp muộn tiền BHXH là đúng với quy định của pháp luật

bảo hiểm thất nghiệp được hưởng như thế nào? - Phạm Hương Loan - 14/09/2009 - Huongloan_28_5@yahoo.com

Tôi muốn hỏi về chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện nay sẽ được hưởng như thế nào trong khi tôi đang làm tại một công ty cổ phần. Vậy chế độ này sau này sẽ được tính như thế nào.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 10/11/2009

Theo quy định tại các điều 82, 83, 84, 85 Luật bảo hiểm xã hội thì chế độ bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Trợ cấp thất nghiệp

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

- Hỗ trợ học nghề

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với thời gian không quá sáu tháng. Mức hỗ trợ bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

- Hỗ trợ tìm việc làm

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

- Bảo hiểm y tế

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hỏi về BHXH,BHYT? - phanthanh - 12/08/2009 - phan.thanh949@gmail.com.vn

Xin chào,Cty tôi là Cty TM Thép gồm 1 GĐ,2 Kế Toán,1 Thủ Kho,và 4 công nhân bốc vác,1 tài xế xe tải.Tôi muốn hỏi khi tôi làm HĐLĐ cho nhân viên thì với số lượng trên tôi có phải thành lập công đoàn và phải đóng BHXH,BHYT k?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 14/0/2009

Theo điều 14 Điều lệ công đoàn thì doan nghiệp có 5 lao động trở lên phải thanh lập công đoàn

Theo quy đnh tại điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì những người lao động làm việc theo hợp động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, hợp đồng không xác định thời hạn thuọc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Hỏi v/v Cty cổ phần nộp BHXH theo hệ số lương Nhà nước được không. - Trương Thụy Dạ Thảo - 06/08/2009 - dathao_truongthuy@yahoo.com

Xin chào Ban Quản trị và các Luật sư,

Tôi có 1 thắc mắc nhỏ xin được Ban Quản trị và các Luật sư tư vấn giúp.

Công ty tôi là cty mới tách ra từ cty mẹ để thành lập cty cổ phần có 51% vốn nhà nước.Toàn thể CBCNV cty được điều chuyển từ cty mẹ sang làm việc ở cty mới này. Khi đăng ký nộp BHXH thì BHXH không cho cty tôi đóng theo hệ số lương nhà nước mà phải đóng theo thang bảng lương tiền đồng doanh nghiệp tự xây dựng. Xin hỏi có công văn hay quy định nào bắt buộc cty cổ phần phải đóng BHXH theo tiền đồng không ạ? (Vì trước đây khi ở cty mẹ, các CBCNV cty đều đóng BHXH theo hệ số lương nhà nước)

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 23/09/2009

Theo quy định tại Quyết định số 902/QĐ-BHXHngày 22/6/2007 của Tổng giam đốc BHXH Việt nam thì:

. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc các công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên trở lên nếu áp dụng thang, bảng lương do Nhà nước quy định thì thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây:

3.1. Phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động của tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở tại thời điểm chuyển đổi

3.2. Thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc hoặc chuyển ngạch lương phải đúng theo quy định của Nhà nước đối với Công ty nhà nước trên cơ sở thang lương, bảng lương đang áp dụng;

3.3. Đóng BHXH, BHYT trên cơ sở mức lương quy định tại tiết 3.1 và tiết 3.2, điểm này.

4. Người lao động có mức tiền lương, tiền công cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

2.4. Người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề.

Như vậy công ty bạn tự xây dựng bảng lương thì phải đoáng BHXH theo bảng lương tựu xây dựng

Nop BHXH - hvha - 01/07/2009 - hvha74

- Cty tôi thành lập từ tháng 2/2006 là loại hình công ty Cổ phần, Chủ tich HĐQT đã về hưu, các Giám đốc và Phó giám đốc được thuê đều làm đồng thời tại một công ty khác và nộp BHXH + YT tại đơn vị đó. Vậy công ty tôi có phải nộp BHXH + YT cho GĐ và PGĐ nữa hay không.
- Công ty tôi là cty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, người lao động đều được thuê theo hình thức hợp đồng theo công trình có thể ít hoặc nhiều hơn 3 tháng hoặc không liên tục, vậy Cty tôi có phải nộp BHXH + YT cho những người này không.

Ths Luật Thái Bình Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 06/08/2009

Theo quy định tại Quyết dịnh số 902?BHXH ngày 22/6/2006 của Bảo hiểm xã hội Việt N am thì công ty bạn không phải nôp BHXH cho những người này mà trả tiên fBHXH vào lương cho cho họ./.

BH cho người lao động - phương minh - 01/07/2009 - phuongminh_tv580@yahoo.com.vn

Xin chào, bạn tôi mở cty nhưng cty chỉ có 2tv là giám đốc và nhân viên kinh doanh,(kế toán thuê ngoài) do cty dịch vụ chưa có doanh thu nên nhân viên này kí hợp đồng 2 tháng và cứ thế được nửa năm nay rồi, trên bảng lương không có trích BHyt,BHXh, chỉ có lương trực tiếp chi tră cho Gd và nv này thôi, tôi hỏi có đúng không? Cơ quan bảo hiểm không thấy nói gì cả (cty hoạt động 6 tháng), tháng 7 này cty sẽ kí HD dài hạn với nv này, cho tôi hỏi muốn đóng BH cho nv và Gd thì làm như thế nào? Gd có cầ n kí hợp đồng lao động đê đóng BH không? cơ quan bảo hiểm sẽ xử lỳ trường hợp cty này ntn?
cảm ơn!! nếu được trả lời có thể gửi i vào địa chỉ mail trên...

Ths Luật Thái Bình Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - Trả lời 06/08/2009

Nếu người lao động công ty bạn làm việc theo hợp đông lao động có thời hạn dưới 3 tháng thì công ty bạn trả tiền BHXH vào lương cho họ.

Theo điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, Nếu sau này, ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên, hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì công ty bạn phải tham gia BHXH cho người lao động

tro cap BHXH mot lan - nguyen thi quynh dao - 15/04/2009 - quynhdao.nguyen46@gmail.com

Nếu có đóng BHXH trên 20 năm, muốn nhận trợ cấp một lần có được không? công văn? thông tư nào nói về vấn đề này. Xin cảm ơn!

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 5/5/09

Theo quy định tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội thì: Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

Hỏi về tiền lương của nhân viên thủ qũy có bằng đại học - le thanh Phuong - 27/02/2009 - lephuong_149@yahoo.com

Tôi đang làm thủ quỹ cho một công ty CP tại Hà nội. Tôi đã tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành kế toán. Hiện nay công ty đang trả cho tôi mức lương bậc hai của nhân viên thủ quỹ là 1,53. Tôi xin hỏi công ty trả cho tôi mức lương như vậy có thoả đáng không? Tại sao tôi có bằng đại học mà chỉ được hưởng mức lương như nhân viên có trình độ trung cấp.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 23/3/09

Đối với các doanh nghiệp thì mức lương do hai bên thoả thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Việc xếp lương không căn cứ vào bằng cấp./.

Hợp đồng lao động - Nguyễn Hồng Quân - 17/02/2009 - quannguyen83.vn@gmail.com

Khi hết thời hạn thử việc người lao động, tiếptục làm việc tại doanh nghiệp, song không ký hợp đồng bằng văn bản, sau đó doanh nghiệp tự ý chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. việc doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động là đúng hay sai? Vì sao?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 27/2/09

Theo quy định tại điều 38 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động chỉ có quyền chấm dứt HĐLĐ với người lao động khi:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;

b) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này;

c) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, ốm đau đã điều trị 6 tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới một năm ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động;

d) Do thiên tai, hoả hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

e) Doanh nghiệp, cơ quan tổ chức chấm dứt hoạt độngnghiÖp, c¬ quan, tæ chøc chÊm døt ho¹t ®éng.

2- Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày kể từ ngày báo cho cơ quan lao động biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Việc công ty bạn không ký hợp đồng lao động với người lao động là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến các chế độ của người lao động khi thôi việc./.

Về chế độ nộp BHXH - Nguyễn Thế Anh - 08/02/2009 - theanh75@yahoo.com

Kính gửi BBT.
Tôi muốn hỏi về các quy định BHXH bắt buộc đối với doanh nghiệp, người lao động năm 2009 như thế nào? Thời gian áp dụng mức lương tối thiểu chung, vùng, đối tượng áp dụng.
VD: BHXH thực hiện từ năm 2009 ntn?
Có phải DN đóng cho người lao động là : (17% BHXH+ 1%BHTN) X hệ số lương X mức lương dùng để đóng BHXH.
Người lao động đóng là : (6% BHXH+ 1%BHTN) X hệ số lương X mức lương dùng để đóng BHXH.
Trân trọng cảm ơn BBT.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 9/3/09

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trích các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

Điều 92. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

b) 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động

tinh luong huu - hoang thi dao - 21/01/2009 - tieumuoitl@yahoo.com

Thời gain tham gia BH từ T5/1978 đến 11/2005 (19 năm), sau đó nghỉ theo chế độ 41 và tiếp tục đóng BH vào tháng 9/2008. Vậy tôi phải đóng đến tháng mấy mới được nhận lương hưu.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 11/2/09

Nếu ông bà đủ 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì ông bà được hưởng chế độ hưu trí./.

BHXH thai san - nguyen thi chung - 08/01/2009 - omai1986@yahoo.com

Công ty em có 3 người tham gia BHXH với mức lương là 620.000đ, hiện nay có 1 người nghỉ đẻ, thì tính BHXH cho người ấy như thế nào và cả 2 người kia nữa. Có gì mọi người giúp em với. Khoản 2% giữ lại là như thế nào. Em không hiểu gì hết.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 27/2/09

Theo khoản 2 điều 35 Luật bảo hiểm xã hội thì trong thời gian nghỉ thai sản người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH. Việc chi trả chế độ BHXH cho người này do cơ quan BHXH thực hiện, công ty bạn không bắt buộc phải chi trả khoản tiền nào.

Những người còn lại vẫn tiếp tục tham gia BHXH với mức đóng dựa trên mức lương ghi trong hợp đồng lao động./.

bao hiem xa hoi - tran thi thuy - 01/01/2009 - thuy.campha@yahoo.com.vn

Tôi muốn hỏi về quy trình nộp tiền BHXH trong đơn vị sử dụng lao động?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 2/2/09

Thủ tục tam gia BHXH, BHYT như sau :

Người lao động: Căn cứ hồ sơ gốc của mình (quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương hoặc hợp đồng lao động...) kê khai 03 bản “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc” (Mẫu số 01-TBH) nộp cho người sử dụng lao động; trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp sổ BHXH.

Người sử dụng lao động:

- Kiểm tra, đối chiếu Tờ khai tham gia BHXH với hồ sơ gốc của từng người lao động; ký xác nhận và phải chịu trách nhiệm về những nội dung trên Tờ khai của người lao động.

- Lập 02 bản “Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc” (Mẫu số 02a-TBH) và bản sao quyết định thành lập hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì nộp bản hợp đồng lao động.

- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định đã nêu ở trên và sổ BHXH của người lao động (nếu có) cho cơ quan BHXH.

xoay quanh BHXH - VŨ THANH HUẾ - 29/12/2008 - vuthanhhue0520@yahoo.com.vn

Em đã tham gia BHXH được 2 tháng ở một cty cổ phấn viết về phần mềm, nay em muốn chuyển công tác sang đơn vị khác, trên BHXH, bảo em về làm công văn gửi lên đó em mới làm nhân viên mới chưa rõ về viết công văn như thế nào mong các anh, chị giúp đỡ em.

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 8/1/09

Bạn cần làm công văn với nội dung theo hướng dẫn của BHXH

Không ký hợp đồng - nguyễn tâm - 16/12/2008 - tamxd2002@yahoo.com

Cơ quan cũ của tôi làm là Công ty TNHH tôi vào làm gần được 02 năm mà xếp không ký hợp đồng lao động cho ai cả. Thế công ty cũ của tôi làm thế có đúng không?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 29/12/08

Việc công ty không ký hợp đòng với người lao động là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý hành chính về hành vi này theo quy định của pháp luật./.

TẠI SAU TÔI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG BHXH? - nguyễn thăng long - 09/11/2008 - nguyenthanglong_vn@yahoo.com

Việc là như thế này: Vào 8h ngày 7/6/2008 Tôi được Chủ Quản bộ phận phân công đi công tác tại TPHCM đến chiều cùng ngày sau khi từ TPHCM về thì đã hết giờ làm việc là lúc 5h:30 Tôi không đến công ty mà đi thẳng về gia đình, trên đường đi Tôi đã va chạm với xe đối diện lúc 6h:30. Khi tai nạn xảy ra Cảnh Sát Giao Thông đến và lập biên bảng hiện trường kết quả là lỗi do Tôi. Sau khi Tôi ra viện Tôi có mang hồ sơ đến phòng giải quyết chế độ chính sách BHXH Tỉnh Long An mong được xem xét giải quyết nhưng được Chị Mai Anh trả lời là không được hưởng chế độ vì lỗi do Tôi gây ra.
Vậy trong thời gian Tôi nghỉ bệnh như vậy Tôi có được hưởng chế độ gì không? Nếu không được thì tại sau?
Theo Tôi nghỉ mình là công nhân hàng tháng phải đấu đủ thứ tiền để được hưởng trợ cấp khi bị tai nạn, đau, ốm...nhưng giờ khi nghe được câu trả lời như Chị Mai Anh ở p.giải quyết chế độ chính sách BHXH tỉnh LA vậy thì bắt buộc CN đống BH làm gì?
Rất mong được sự hướng dẫn của Diễn đàn TNXH.
Xin được gửi về địa chỉ Email: nguyenthanglong_vn@yahoo.com.vn hoặc nguyenthanglongvn@gmail.com.vn

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 26/11/08

Theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội thì cứ có tai nạn lao động xảy ra thì người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động mag không cần căn cứ vào lỗi chủ quan của người lao động. Do đó, căn cứ điều 107 Bộ Luật Lao động, điều 39 Luật bảo hiểm xã hội trường hợp của bạn được coi là bị tai nạn lao động và hương các chế độ tai nạn lao động./.

Bao hiem xa hoi - nguyen mai huong - 01/11/2008 - maihuong885@yahoo.com

Công ty thành lập từ tháng 04/2008, vậy nay tôi mới đăng ký bảo hiểm xã hội thì có muốn không? Nếu đăng ký thì bắt nộp bảo hiểm xã hội từ khi nào?

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 18/11/08

Công ty bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội chậm so với quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Công ty bạn cần liên hệ với bảo hiểm xã hội để làm thủ tục truy đóng BHXH cho người lao động.

Thời điểm truy đóng tính từ ngày người lao động bắt đâu làm việc ./.

công văn hủy sổ BHXH - nguyen hong kieu - 08/10/2008 - votinh1409@yahoo.com.vn

Cho em xin công văn hủy sổ BHXH, nếu có vui lòng gửi qua địa chỉ mail votinh1409@yahoo.com.vn. Em xin chân thành cảm ơn

Ths Luật Đinh Thế Hưng - thaibinhhung2003@fpt.vn - trả lời ngày 17/10/08

Bạn vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH để xin mẫu công văn này./.

Nộp BHXH khi nghỉ thai sản như thế nào? - Vũ Thuý Hà - 22/08/2008 - thuyha102@yahoo.com

Tôi làm việc ở một công ty TNHH có tham gia BHXH, BHYT; hiện nay tôi đang nghỉ thai sản. Tôi muốn hỏi về mức phí BHXH (nếu có), BHYT người lao động phải nộp trong thời gian nghỉ thai sản.

Ths Luật Đinh Thế Hưng
–Trả lời ngày 28/8/2008 - thaibinhhung2003@fpt.vn

Theo Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội thì thời gian bạn nghỉ chế độ thai sản thì công ty và bạn không phải đóng BHXH mà vẫn được tính vào thời gian đóng BHXH.

Theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm Y tế thì bạn vẫn phải đóng BHYT với mức 1% lương

Hoi ve Luat lao dong - Nguyen Viet Khoa - 06/08/2008 - nguyenvietkhoa76@yahoo.com.vn

Tôi lam việc tại một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khi vào làm việc tôi có bằng cử nhân cao đẳng Tin học và được phân công bảo trì sửa chữa máy tại công ty, sau 03 năm, đơn vị cho tôi đi học Đại học tại chức ngành xây dựng, khi đi học tôi không ký hợp đồng đào tạo với công ty, tôi tốt nghiệp Đại học đúng thời hạn vào tháng 07 năm 2007 và về công ty làm việc với 2 nhiệm vụ là kỹ sư xây dựng và cán bộ kỹ thuật tin học được hơn 01 năm. Nay vì hoàn cảnh gia đình tôi làm đơn xin nghĩ việc , công ty đã buột tôi trả lại toàn bộ kinh phí đào tạo và phần phụ cấp lương mà công ty đã trả cho tôi trong suốt thời gian đi học, (lương=hê số bằng cấp x lương cơ bản x 2,2). Cho tôi được hỏi, như vậy công ty đã làm đúng luật hay không? xin cảm ơn!

Trả lời:

Hướng dẫn tại Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001 của Chính phủ về học nghề thì người lao động chỉ phải bồi thường cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo khi giữa người lao động và người sử dụng lao động có hợp đồng học nghề.

Do đó, bạn và công ty không ký HĐ đào tạo và cam kết phục vụ thì khi bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ bạn không phải bồi thường.

Không có có quy định nào của luật lao động cho phép doah nghiệp buộc người lao động phải hoàn trả phụ cấp lương trong thời gian đi học./.

Thắc mắc việc nộp BHXH - phương uyên - 04/08/2008 - kxxuyenxxk2000@yahoo.com

Công ty chúng tôi là công ty phần mềm, vì công ty nhỏ và không có doanh thu thường xuyên. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể thuê lao động thời vụ. Trong hợp đồng thời vụ chúng tôi có ghi rõ tổng số tiền lương(đã bao gồm tiển phụ cấp, tiền cơm trưa và tiên BHXH,BHYT, cá nhân tự túc nộp BHXH)và số người lao động đó đã nghĩ việc cách đây 1 năm, giờ BHXH truy thu bắt chúng tôi truy thu tổng số tiên mà chúng tôi đã trả trực tiếp cho người lao động.. Nếu vậy công ty chúng tôi phải phải nộp BHXH 2 lần cho cùng những nhân viên đó.Vậy có thấu tình đạt lý chăng?Chúng tôi không có lừa gạt tiền BHXH của nhân viên, và nhân viên đó đã đồng ý ký hợp đồng. Vậy công ty chúng tôi phải chịu thiệt thòi quá.Kính mong diễn đàn cho dùm chúng tôi câu trả lời

Trả lời:

Công ty bạn có thể bị thiệt thòi vì đã không tuân thủ quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là những người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

thủ tục đóng bhxh - enbay - 12/07/2008 - hoangyen061979@yahoo.com.vn

Công ty tôi kinh doanh lĩnh vực dịch vụ ăn uống và đã tham gia đóng BHXH nhưng đến cuối tháng 12/2007 chủ KD đã sang nhượng cho người khác và đã gởi thông báo giải thể đến phòng BHXH. Nay chủ mới vẫn tiếp tục kinh doanh, sử dụng lại tên cty, Nhân viên trước đây. để đóng tiếp BHXH thì cty chúng tôi cần nộp những hồ sơ, thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Mới tiếp tục đóng BHXH hoặc có thể hưởng chế độ BHXH 1 lần với mức hưởng mỗi năm công tác nhận 15 tháng lương….

Có phải nộp BHXH/BHYT trong thời gian thử việc? - Nguyễn Minh Nguyệt - 07/07/2008 - bright-moon@hotmail.com

Cơ quan tôi ký HĐLĐ với thời hạn 18 tháng và thời gian thử việc là 2 tháng (có nêu rõ trong HĐLĐ tính từ thời điểm ký). Vậy sau khi hết hạn thử việc, nếu nhân viên đó được tiếp tục làm việc thì BHXH có được truy thu tiền nộp BHXH của đơn vị cho 2 tháng thử việc đó không? Nếu có thì điều khoản nào quy định vấn đề này?

Trả lời:

Người lao động sau khi thử việc mà tiếp tục làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì công ty phải truy đóng BHXH 2 tháng thử việc cho người đó. Bạn có thể nghiên cứu Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy định quản lý thu BHXH./.

bhxh - huynh ngoc linh - 28/06/2008 - poohsemail@yahoo.com

Đơn vị hành chính sự nghiệp phải trích nộp bảo hiểm xã hội hàng năm là nhiêu?
đơn vị đóng cho nhân viên bao nhiêu %? bao nhiêu thi nhân viên tự đóng?

Trả lời:

Về mức đóng BHXH của người lao động, Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Mức đóng của người sử dụng lao động, Điều 92 Luật BHXH quy định:

Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

sổ bhxh - tranthevinh - 21/06/2008 - tranthevinhvinh11@yahoo.com.vn

tôi đang làm việc tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. hiện nay tôi làm đơn xin thôi việc, để chuyển sang cơ quan khác, nhưng khi đến phòng chức năng của công ty cũ để làm thủ tục lấy sổ bảo hiểm, thì được trả lời là số tiền đóng BHXH của tôi chỉ được đóng đến tháng 10/2007 ( do tình hình công ty khó khăn ) nhưng tiền lương của tôi vẫn được công ty chi trả đến tháng 3/2008 và vẫn bị khấu trừ 5% để đóng BHXH. vậy công ty đúng hay sai và tôi phải kiến nghị lên cấp nào để được giải thích.

Trả lời:

Việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ có quy định về tạm dừng đóng BHXH vào quỹ tử tuất và quỹ hưu trí khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuât kinh doanh, thiên tai mất mùa. Các khoản đóng góp vào quỹ khác như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… người sử dụng lao động vẫn phải đóng

Đối chiếu với các quy định trên thì công ty bạn không đóng BHXH cho bạn trong khi vẫn trả lương và kấu trừ 5% tiền lương của bạn để đóng BHXh là khong đúng pháp luật.

Để bảo vệ quyền lợi của mình bạn có thể yêu cầu công đoàn công ty hoặc cơ quan thanh tra lao động để yêu cầu can thiệp./.

hoi ve BHXH - hoang minh kien - 19/06/2008 - hoangminhkien_cb@yahoo.com.vn

Tôi được nhận công tác từ năm 2000 tại trường THPT thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng (Hợp đồng không xác định thời hạn). Nhưng mãi đến năm 2007 đơn vị mới nộp BHXH cho tôi. Như vậy đúng hay sai. Và tôi phải nộp là 230.000d/tháng. Tổng lương của tôi là 1.000.000d/tháng (do ngân sách nhà nước trả). Như vậy có đúng không. Nếu đơn vị làm sai thì tôi được hưởng quyền lợi gì? Xin giải đáp giúp.

Trả lời:

Căn cứ Luật Bảo hiẻm xã hội thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trách nhiệm đóng BHXH thuộc về người lao động và người sử dụng lao động.

Do đó, bạn làm việc từ năm 2000 đến năm 2007 cơ quan mới đóng BHXH cho bạn là không đúng pháp luật.

Trường hợp này, bạn và cơ quan bạn phải truy thu đóng BHXH theo mức bạn đóng 5% tiền lương và cơ quan trên cơ sở quỹ tiền lương, tiền công đóng 15% ./.

Hoi ve HDLD. - Le Hang - 09/06/2008 - le_hang_85@yahoo.com.vn

Tôi làm cho cơ quan đã được 1 năm, bây giờ mới bắt đầu ký HĐLĐ. Vậy có thể làm HĐLĐ căn cứ theo ngày tôi bắt đầu làm cách đây 10 tháng (trừ 2 tháng thử việc) hay không?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính Phủ , quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Khi ký kết hợp đồng lao động hai bên phải thoả thuận cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng lao động và ngày bắt đầu làm việc. Trường hợp người lao động đi làm ngay sau khi ký kết hợp đồng lao động, thì ngày có hiệu lực là ngày ký kết. Trường hợp người lao động đã đi làm một thời gian sau đó mới ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động miệng, thì ngày có hiệu lực là ngày người lao động bắt đầu làm việc.

thac mac can giai dap - DuongVanToan - 30/05/2008 - thanhdatcoltd.hy@gmail.com

Công ty chúng tôi mới thành lập và có đủ điều kiện tham gia đóng BHXH cho công nhân. Có một số đơn vị bảo hiểm đến liên hệ với chúng tôi qua sự giới thiệu của bạn bè, nhưng họ đều là các đơn vị bảo hiểm tự nguyện như: Bảo hiểm Nhân Thọ, Bảo hiểm Bảo Việt, Frudential...Nếu công ty tôi tham gia đóng bảo hiểm cho công nhân với 1 trong các đơn vị bảo hiểm trên thì có thể được BHXH mà BLD&TBXH quy định không? Chúng tôi có phải đóng thêm BHXH bắt buộc không?

Trả lời:

Nhưng công ty bảo hiểm đến liên hệ với công ty bạn là các công ty kinh doanh bảo hiểm không nằm trong hệ thống Bảo hiểm xã hội và các laọi hình bảo hiểm này không thể thay thế bảo hiểm xã hội

Căn cứ điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì công ty bạn bắt buộc làm thủ tục tham gia Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với BHXH tỉnh, thành phố nơi công ty bạn đặt trụ sở để được hướn dẫn các thủ tục tham gia BHXH cho người lao động./.

Ho ve can cu tinh BHXH doi voi CBCNV lam viec trong Doanh nghiep va cac tinh l­uong huu cua CBCNV trong Doanh nghiep - Ha Thi Hieu - 28/05/2008 - Traitimmuathu1382

Cơ quan tôi là Chi nhánh của một Công ty Cổ phần tại Sơn La, Chi nhánh của chúng tôi hạch toán độc lập. Tôi đã xây dựng Quy chế thang bảng lương và gửi lên BHXH của Thị xã xin tham gia BHXH, căn cứ tính BHXH là: (Hệ số lương x lương cơ bản) x 23% nhưng BHXH thì đã trả lời là: Đối với doanh nghiệp thì căn cứ tính BHXH là lương thoả thuận giữa người lao động với đơn vị sử dụng lao động, tức là số tiền BHXH phải đóng = Lương thoả thuận x 23%, Cơ quan BHXH trả lời như vậy là đúng hay sai? Nếu đóng như thế thì lương hưu của CBCNV trong đơn vị tôi được tính như thế nào?

Trả lời:

Đối với Doanh nghiệp hoạt động theo Luật DN: Mức lương làm cơ sở đóng BHXH là tổng mức tiền lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng lao động. Tiền lương và phụ cấp nói trên phảI thực hiện theo đúng thang, bảng lương mà doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký vớI cơ quan lao động địa phương.

Như vậy, BHXH Thị xã Sơn La trả lời bạn như vậy là đúng pháp luật.

Căn cứ Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXh của toàn bộ thời gian. Căn cứ Điều 52 Luật BHXH thì mức lương hưu hang tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH như nói ở trên tương ứng với 15 năm đống BHXH sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ tối đa bang 75% .

BHXH - Phương Hoa - 28/05/2008 - Hoaphuong48@yahoo.com

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo nghị định 43/CP. Trong quy chế chi tiêu nội bộ có phần thù lao cho họa sĩ (thực chất không có bằng cấp, chỉ là lao động phổ thông, làm công việc trình bày tạp chí) 1 triệu đồng/tháng (số tiền thù lao lớn hơn số tiền ký trong HĐLĐ). Tuy không hiểu rõ lắm về chế độ tiền lương, hợp đồng lao động, chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhưng tôi thiết nghĩ, việc đưa vào quy chế chi tiêu khoản thù lao đó là không hợp lý (có phần sai pháp luật - trốn bảo hiểm phần "thù lao"). Tại sao không ký HĐLĐ trả hẳn số tiền đó vào khoản tiền lương (tiền công) mà phải trả chênh ra ngoài bằng cách đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ. Tôi xin hỏi đây có phải là hình thức trốn BHXH (phần chi ngoài HĐ) không? Vì tháng nào cũng được lĩnh 1 triệu đồng?

Trả lời:

Về nguyên tắc tiền lương tiền công làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương và tiền công và phụ cấp lương (nếu có) ghi trog hợp đồng lao động.

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC Ngày 21 tháng 03 năm 2002 Về chế độ tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu có cho phép đơn vị sự nghiệp có thu trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

Do đó, khoản thù lao như bạn nói không phải là căn cứ tính mức đóng Bảo hiểm xã hội. trên là thu nhập tăng thêm

Nếu cho rằng mức lương trong HĐLĐ không phù hợp với quy định của pháp luật cụ thể là Nghị định 114/2002/NĐ-CP như thấp hơn mức lương tối thiểu, thang bảng lương không phù hợp với lao động thực tế thì bạn có thể khiếu nại với cơ quan quản lý về lao động để đề nghị can thiệp

đang có thai có được tham gia BHXH - Le Thu Tra - 19/05/2008 - tra_lethu@yahoo.com

Công ty tôi đang tiến hành làm sổ BHXH cho nhân viên, tôi đã làm việc ở công ty được 10 tháng và đã ký hợp đồng 2 năm với công ty, hiện nay tôi đang có thai được 6 tháng, liệu tôi có được làm sổ BHXH như những thành viên khác trong công ty không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Luậy Bảo hiểm xã hội thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó công ty phải làm thủ tục tham gia BHXh cho bạn và bạn được cấp sổ BHXH

dong BHXH cho nhung ai - NGUYEN THI THUY VAN - 16/05/2008 - nguyenthuyvankt@yahoo.com

Ở công ty của tôi, công nhân thường làm theo thời vụ vì hàng hóa theo mùa. Vậy công ty tôi có phải đóng BH cho những công nhân trên không? Và hợp đồng thời vụ ký bao nhiêu tháng là hợp lệ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH thì đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên không kể dó là hợp đồng thời vụ hay hợp đồng xác định thời hạn, không xác định thời hạn.

Căn cứ Điều 27 Bộ Luật lao động thì Hợp đồng lao động theo mùa vụ là hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng. Không được ký HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định với thời hạn dưới 12 tháng để làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

 
Các bài viết đã đưa
 • Hỏi về tham gia bảo hiểm - (14/04/2008)
 • chế độ được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động - (03/04/2008)
 • Hỏi về trợ cấp thôi việc! - (03/04/2008)
 • Hợp đồng lao động - (02/04/2008)
 • Che do nghi - (13/03/2008)
 • Bảo hiểm xã hội - (13/03/2008)
 • chế độ trực - (12/03/2008)
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện - (29/02/2008)
 • Hỏi về việc xin chuyển nơi làm việc - (13/02/2008)
 • Hỏi về luật lao động - (18/01/2008)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org