Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
LUẬT CÔNG ĐOÀN
 Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2003
Tin đưa ngày: 19/08/2008

Tổ chức Công đoàn các cấp và cán bộ đoàn viên công đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội Công đoàn toàn quốc thông qua ngày 13 tháng 10 năm 2003 gồm 8 Chương và 40 Điều. Nội dung chi tiết xin xem tại phần File đính kèm

CDIvietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Luật Công đoàn - (12/08/2008)
 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể - (08/08/2007)
 • Quyền của công đoàn cơ sở - (27/07/2007)
 • Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công đoàn cơ sở - (23/07/2007)
 • Cơ quan tổ chức có trách nhiệm thành lập công đoàn cơ sở - (23/07/2007)
 • Thoả ước tập thể khi doanh nghiệp chia tách, sáp nhập - (22/07/2007)
 • Thoả ước tập thể bị vô hiệu hoá - (22/07/2007)
 • Hiệu lực và thời hạn của thoả ước tập thể lao động - (22/07/2007)
 • Quy định đại diện các bên ký thoả ước tập thể lao động - (22/07/2007)
 • Nội dung của thoả ước lao động tập thể - (22/07/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org