Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
 Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tin đưa ngày: 21/02/2008

Xin cho biết những quy định cụ thể và thời điểm áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện?


Trả lời:
Theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28-12-2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về BHXH bắt buộc, gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng; cán bộ không chuyên trách cấp xã; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công trong các hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã; người lao động tự tạo việc làm; người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã nhận chế độ BHXH một lần.

 

Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng đóng BHXH nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Trên cơ sở này, người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

 

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở tổng thời gian đã đóng BHXH.

 

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

 

Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định, kể cả những người đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

 

Mức lương hưu hằng tháng của người đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Khi tính mức lương hưu hằng tháng đối với người có thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên, mà mức lương hưu hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng lương hưu thì được điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu chung.

 

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong trường hợp:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có dưới 15 năm đóng BHXH.

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục đóng BHXH.

- Chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần.

- Ra nước ngoài để định cư.

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Chế độ trên được áp dụng từ ngày 1-1-2008.

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Làm giám đốc có được mua bảo hiểm xã hội? - (12/02/2008)
 • Chế độ trợ cấp ốm đau - (12/02/2008)
 • Trợ cấp ốm đau - (12/02/2008)
 • Ai được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe? - (05/02/2008)
 • Suy giảm khả năng lao động - (05/02/2008)
 • Thanh toán chế độ tử tuất - (05/02/2008)
 • Nghỉ chăm con ốm - (05/02/2008)
 • Nghỉ hưu sớm - (05/02/2008)
 • Thanh toán chi phí khám chữa bệnh - (04/02/2008)
 • Đóng BHXH trong thời gian thử việc - (01/02/2008)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org