Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
 Trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong phòng chống bạo lực gia đình được quy định ra sao?
Tin đưa ngày: 26/09/2008

Trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong phòng chống bạo lực gia đình được quy định như sau:
1. Trách nhiệm của cá nhân:
a) Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
b) Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
2. Trách nhiệm của gia đình
a) Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
b) Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong phòng, chống bạo lực gia đình.
d) Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình

CDIVietnam
Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình được quy định ra sao? - (26/09/2008)
 • Quy định về việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng chống bạo lực gia đình - (04/09/2008)
 • Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình - (01/09/2008)
 • Quy định về việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - (28/08/2008)
 • Mục đích, yêu cầu việc thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình - (28/08/2008)
 • Hỏi đáp luật phòng chống bạo lực trong gia đình: Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định ra sao? - (26/08/2008)
 • Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo những nội dung gì? - (26/08/2008)
 • Luật bình đẳng giới - (19/08/2008)
 • Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 - (19/08/2008)
 • Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007 - (19/08/2008)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org